Veertigdagentijd 2024: Ga mee

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland, door voor hen te collecteren. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. 

Veertigdagentijd 2024

18 februari,1e zondag 40dagentijd

Na groet en bemoediging steekt Coby de kaars aan, en leest 1e couplet 40dagentijd gedicht:

Veertig-dagentijd

Licht in de diepste duisternis,

wees met uw mensen in hun nood.

Houd ons geborgen in uw handen,

troost ons bij twijfel en gemis.

Als alles donker, eenzaam is,

laat Uw vuur dan in ons branden.

Daarna zingen we het projectlied “Wij delen geloof, wij delen de hoop”


Vlak voor dank- en voorbede: toelichting op Collecte: Binnenlands diaconaat, detentie, collectesheet 

25 februari, 2e zondag 40dagentijd

Na groet en bemoediging steekt Geertje de kaars aan, en leest eerste twee coupletten 40dagentijd gedicht:

Licht in de diepste duisternis,

wees met uw mensen in hun nood.

Houd ons geborgen in uw handen,

troost ons bij twijfel en gemis.

Als alles donker, eenzaam is,

laat Uw vuur dan in ons branden.


Heer van belofte, van dichtbij

wees onze gids als we verdwalen,

als we verdrietig zijn of bang.

Wees met ons, overal op aard

waar U zich aan ons openbaart

in mensenhanden, mensentalen.

Daarna zingen we het projectlied “Wij delen geloof, wij delen de hoop”


Vlak voor dank- en voorbede: toelichting op Collecte: Missionair werk, kliederkerk, collectesheet 

3 maart, 3e zondag 40dagentijd

Na groet en bemoediging steekt Wilma de kaars aan, en leest eerste 3 coupletten 40dagentijd gedicht:

Licht in de diepste duisternis,

wees met uw mensen in hun nood.

Houd ons geborgen in uw handen,

troost ons bij twijfel en gemis.

Als alles donker, eenzaam is,

laat Uw vuur dan in ons branden.


Heer van belofte, van dichtbij

wees onze gids als we verdwalen,

als we verdrietig zijn of bang.

Wees met ons, overal op aard

waar U zich aan ons openbaart

in mensenhanden, mensentalen


In deze tijd van stil verpozen

van inkeer, soberheid, gedachten,

keren we ons tot U, o Heer

die ons leed kent, onze zorgen:

leid ons naar de dag van morgen,

geef nieuwe moed ons, keer op keer.

Daarna zingen we het projectlied “Wij delen geloof, wij delen de hoop”


Vlak voor dank- en voorbede: toelichting op Collecte: Voorjaarszending, Libanon, collectesheet 

10 maart, 4e zondag 40dagentijd en viering biddag

Na groet en bemoediging steekt Fenna de kaars aan, en leest eerste 4 coupletten 40dagentijd gedicht:

Licht in de diepste duisternis,

wees met uw mensen in hun nood.

Houd ons geborgen in uw handen,

troost ons bij twijfel en gemis.

Als alles donker, eenzaam is,

laat Uw vuur dan in ons branden.


Heer van belofte, van dichtbij

wees onze gids als we verdwalen,

als we verdrietig zijn of bang.

Wees met ons, overal op aard

waar U zich aan ons openbaart

in mensenhanden, mensentalen


In deze tijd van stil verpozen

van inkeer, soberheid, gedachten,

keren we ons tot U, o Heer

die ons leed kent, onze zorgen:

leid ons naar de dag van morgen,

geef nieuwe moed ons, keer op keer.


Heer, lieve Heer geef vrede

waar oorlog woedt en honger heerst,

waar mensen lijden, zijn verdrukt,

geliefden van hen weggerukt,

de wereld van hen afgekeerd,

wees hen nabij, hoor onze bede.

Daarna zingen we het projectlied “Wij delen geloof, wij delen de hoop”

Vlak voor dank- en voorbede: toelichting op Collecte: Zending, Indonesië, met filmpje 

Onze kerk heeft geen biddag (woensdag 13 maart)

17 maart, 5e zondag 40 dagentijd

Na groet en bemoediging steekt Geertje de kaars aan, en leest eerste 5 coupletten 40dagentijd gedicht:

Licht in de diepste duisternis,

wees met uw mensen in hun nood.

Houd ons geborgen in uw handen,

troost ons bij twijfel en gemis.

Als alles donker, eenzaam is,

laat Uw vuur dan in ons branden.


Heer van belofte, van dichtbij

wees onze gids als we verdwalen,

als we verdrietig zijn of bang.

Wees met ons, overal op aard

waar U zich aan ons openbaart

in mensenhanden, mensentalen


In deze tijd van stil verpozen

van inkeer, soberheid, gedachten,

keren we ons tot U, o Heer

die ons leed kent, onze zorgen:

leid ons naar de dag van morgen,

geef nieuwe moed ons, keer op keer.


Heer, lieve Heer geef vrede

waar oorlog woedt en honger heerst,

waar mensen lijden, zijn verdrukt,

geliefden van hen weggerukt,

de wereld van hen afgekeerd,

wees hen nabij, hoor onze bede.


Heer, onze Heer geef kracht en moed;

zovelen dakloos, zonder doel.

Waar is het menselijk gevoel?

Laat ons uw helper zijn in nood,

uw water Heer, uw levend brood,

ver weg, dichtbij, uw hand, uw voet.

Daarna zingen we het projectlied “Wij delen geloof, wij delen de hoop”


Vlak voor dank- en voorbede: toelichting op Collecte: Zending, Rwanda, met filmpje 

24 maart, Palmpasen, FFzingendienst en doopdienst

Na groet en bemoediging steekt Marian de kaars aan, en leest eerste 6 coupletten 40dagentijd gedicht:

Licht in de diepste duisternis,

wees met uw mensen in hun nood.

Houd ons geborgen in uw handen,

troost ons bij twijfel en gemis.

Als alles donker, eenzaam is,

laat Uw vuur dan in ons branden.


Heer van belofte, van dichtbij

wees onze gids als we verdwalen,

als we verdrietig zijn of bang.

Wees met ons, overal op aard

waar U zich aan ons openbaart

in mensenhanden, mensentalen


In deze tijd van stil verpozen

van inkeer, soberheid, gedachten,

keren we ons tot U, o Heer

die ons leed kent, onze zorgen:

leid ons naar de dag van morgen,

geef nieuwe moed ons, keer op keer.


Heer, lieve Heer geef vrede

waar oorlog woedt en honger heerst,

waar mensen lijden, zijn verdrukt,

geliefden van hen weggerukt,

de wereld van hen afgekeerd,

wees hen nabij, hoor onze bede.


Heer, onze Heer geef kracht en moed;

zovelen dakloos, zonder doel.

Waar is het menselijk gevoel?

Laat ons uw helper zijn in nood,

uw water Heer, uw levend brood,

ver weg, dichtbij, uw hand, uw voet.


Wij gaan met U uw lijdensweg

in deze veertigdagentijd.

Uw woord is onze hoop, ons licht,

Uw leven en uw dood

die ons bevrijdt, hoe diep, hoe groot

dat beeld, een traan, Uw lief gezicht.

Daarna zingen we het projectlied “Wij delen geloof, wij delen de hoop”


Vlak voor dank- en voorbede: toelichting op Collecte: Missionair werk Nederland, collectesheet 

31 maart, Pasen

Na groet en bemoediging wordt nieuwe Paaskaars aangestoken, meeste gehele 40dagentijd gedicht:

Licht in de diepste duisternis,

wees met uw mensen in hun nood.

Houd ons geborgen in uw handen,

troost ons bij twijfel en gemis.

Als alles donker, eenzaam is,

laat Uw vuur dan in ons branden.


Heer van belofte, van dichtbij

wees onze gids als we verdwalen,

als we verdrietig zijn of bang.

Wees met ons, overal op aard

waar U zich aan ons openbaart

in mensenhanden, mensentalen


In deze tijd van stil verpozen

van inkeer, soberheid, gedachten,

keren we ons tot U, o Heer

die ons leed kent, onze zorgen:

leid ons naar de dag van morgen,

geef nieuwe moed ons, keer op keer.


Heer, lieve Heer geef vrede

waar oorlog woedt en honger heerst,

waar mensen lijden, zijn verdrukt,

geliefden van hen weggerukt,

de wereld van hen afgekeerd,

wees hen nabij, hoor onze bede.


Heer, onze Heer geef kracht en moed;

zovelen dakloos, zonder doel.

Waar is het menselijk gevoel?

Laat ons uw helper zijn in nood,

uw water Heer, uw levend brood,

ver weg, dichtbij, uw hand, uw voet.


Wij gaan met U uw lijdensweg

in deze veertigdagentijd.

Uw woord is onze hoop, ons licht,

Uw leven en uw dood

die ons bevrijdt, hoe diep, hoe groot

dat beeld, een traan, Uw lief gezicht.


Het is zover, het licht breekt door

als een bloem die opengaat.

Christus, veracht, gedood, U leeft!

U bent voor ons die weg gegaan,

hebt voor Uw mensen ingestaan

die ons het eeuwig leven geeft.

Daarna zingen we het projectlied “Wij delen geloof, wij delen de hoop”


Vlak voor dank- en voorbede: toelichting op Collecte: Werelddiaconaat Colombia, met filmpje

Collecterooster Kerk in Actie veertigdagentijd


Collectematerialen bij de veertigdagentijdprojecten

Bij ieder project in de Veertigdagentijd komen de volgende materialen beschikbaar. Deze materialen vind je op de project- en collectepagina’s.

  • Powerpoint of filmpje: elk veertigdagentijdproject wordt in beeld gebracht in een powerpointpresentatie (of filmpje). 
  • Collectesheet: voor elk collecteproject is een collectesheet beschikbaar met informatie over het project. 
  • Kerkbladbericht en kanselafkondiging: voor elk collectemoment is een kerkbladbericht beschikbaar en een afkondiging om voorafgaand aan de collecte in de dienst te gebruiken
  • Collecteposterdownload de campagneposter of bestel deze via de webwinkel. Je kunt deze in je kerk ophangen om de collecte zichtbaar te maken voor je gemeenteleden.
  • Campagnebeeld: download het campagnebeeld in hoge resolutie via deze link

Vastenactie

Doe als gemeente mee met de vastenactie. Dat kan in 2024 via de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk. Deze kun je hier binnenkort bestellen.

Overige materialen voor gemeenten in de Veertigdagentijd