ANBI

Protestantse Kerk = Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

Nieuwe ANBI-regels
Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. In kerkelijk verband (CIO) is afgesproken om per 1 januari 2015 klaar te zijn.

Dit betreft in de Protestantse Kerk: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie. Andere stichtingen en verenigingen moesten al per 1 januari 2014 aan de nieuwe regels voldoen. Voor kerkgenootschappen is dus een uitzondering gemaakt.

Transparantie verplicht
Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt dus straks verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis.

Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register vermelden.

Samengevat
Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk met haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen. Een eigen website mag, maar een plek op een andere website mag ook, als er maar een directe link naar de specifieke gegevens beschikbaar komt. Het is van essentieel belang om dit op tijd en goed te regelen omdat anders de giftenaftrek in gevaar komt.Vragen over ANBI-registratie: servicedesk@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880

Protestantse Gemeente te Rijsenhout
Werf 2
1435 KP Rijsenhout, tel: 06-11090215

Beheerder:
Ben Aukes
Zeilhof 57
1435 LP RIJSENHOUT
T: 0297 346790 Ebeheerder@pknrijsenhout.nl

Het RSIN- of fiscaal nummer: 002514461

Bestuurssamenstelling: organisatieschema PKN Rijsenhout

Het beloningsbeleid
De Protestantse Gemeente te Rijsenhout heeft één werknemer in dienst, de beheerder van de Ontmoetingskerk. Hij heeft een salaris overeenkomstig de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland in schaal 7.

De doelstelling van de instelling
PKN Gemeente te Rijsenhout wil een gemeente zijn die in Jezus naam leeft tot eer van God en tot heil van de wereld; zij wil zich laten inspireren door het Woord van God. De protestante gemeente wil een gemeente zijn:

die toegankelijk en verwelkomend is
waar actief wordt geleerd en gecommuniceerd
waar de eredienst wordt gekenmerkt door ruimte voor iedereen en waar
creatief met elke leeftijdsgroep wordt omgegaan
waar Woord en daad, bidden en werken centraal worden gesteld
van ontmoeting; ieder lid wordt gekend (talenten) en is nodig en er is ruimte
voor persoonlijke geloofservaring
die betrokken is bij mensen in zorg en vreugde en bij de strijd tegen het onrecht, in de directe omgeving of wereldwijd.

Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een financiële verantwoording: 

ONS BELEIDSPLAN

Gegevens van de jaarrekening 2020 t.b.v. ANBI van de CvK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *