Home » Over ons » Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatie commissie)

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatie commissie)

Screen Shot 2014-09-13 at 10.01.22

De Protestantse PKN gemeente te Rijsenhout wil toegankelijk en verwelkomend zijn, een open gemeenschap met zicht op elkaar onder Gods zon. Om de kerkgemeenschap te helpen deze kant van het gemeente-zijn handen en voeten te geven, bestaat de Evangelisatie Commissie. Doelstelling is dat iedereen, samen en persoonlijk, komt tot het vervullen van haar/zijn rol in dat toegankelijk en verwelkomend zijn van de gemeente.Het kernteam van Gelolven in Rijsenhout bestaat uit Hilde en Huub Appel, Gre Tuinstra, Nely Agterberg, Anton van Dijk, John Vrijhof en Gertjan vd Veen.

De vrijwilligers proberen de doelstelling te bereiken door middel van diverse activiteiten:

Screen Shot 2014-09-13 at 09.50.42gemeente zangdienst. Mooie liederen, fijn om te zingen, afgewisseld met korte teksten of gedichten rondom een thema. Leuk en waardevol” . Om de 2 maanden op zondagochtend, aanvang 10.00 uur. Zie aankondiging in het Kerkblad of op de kerksite, aktiviteiten. Het FF Zingen team bestaat uit Gre Tuinstra, Hilde Appel Klaas Roodenburg, Antoon van Dijk, Andre Keessen, en Gertjan vd Veen.

Dorpsfeestdienst

Geloven in Rijsenhout verzorgt elk jaar een stand op de braderie van Rijsenhout. Sinds een aantal jaren wordt op de eerste zondag van de feestweek een succesvolle tentdienst georganiseerd gezamenlijk met de andere gezindten in Rijsenhout.

Bibliotheek ”Nelytheek” en inloopuur.

Eénmaal in de veertien dagen op donderdagmiddag kunnen tussen 10.00 en 11.00 uur boeken geleend worden. Recentelijk is de collectie boeken uitgebreid. Tevens is er bij een kopje koffie of thee gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen. De Nelytheek wordt verzorgd door Nely Agterberg.

DABAR campingactiviteiten.

dabarDabar is Hebreeuws voor ‘woord en daad’. In teamverband ben je één of twee weken actief op een camping in Nederland. Zo maak je deel uit van de wereld van de campinggasten en bouw je een band met hen op. De betrokkenheid van de gemeente bij het DABAR-werk op de camping de Westeinder bestaat uit een financiële ondersteuning, het leveren van hand- en spandiensten aan de teamleden en de presentatie van het werk in de zondagse kerkdiensten. De vrijwilligers op de camping zijn te vinden op Facebook Dabar Rijsenhout

Kerkelijk Beraad

Rijsenhout kent een aantal christelijke stromingen. Op een aantal gebieden zoeken we naar samenwerking, bijv. Paasdienst, Kerstdienst, Feestweek Rijsenhout tentdienst, verengingenmarkt Haarlemmermeer. Samen op zoek naar wat ons verbindt, niet naar de aloude verschillen!

Dodenherdenking, 4 mei

dodenherdenking-in-sommige-plaatsen-3-meiNamens de kerken in Rijsenhout wordt elk jaar een krans gelegd bij het monument aan de Leimuiderdijk.

Kom Inn

Maandelijks worden de evenementen van de gezamenlijke kerken in Rijsenhout verzameld en gepubliceerd via kerkblad, beamer, TV scherm in de kerk, de internet sites van Rijsenhout, sociale media zoals Twitter en Facebook.

Filmcafé

Elk seizoen wordt een selectie gemaakt van films, die ‘er toe doen’, zg. “Feel Go(o)d movies”. De flyers van het filmcafé worden verspreidt via sociale media, plaatselijke kranten, en de ontmoetingruimtes van  onze kerken. Vaak elke laatste vrijdagvond van een maand vanaf 19.30 uur, in de Ontmoetingskerk.

Kerstfolder

een uitgave van de drie kerkgemeenschappen met daarin behalve een inspirerende tekst, ook alle activiteiten die worden georganiseerd rond de Kerst.

Verenigingenmarkt

Een evenement op de zaterdag in september. Alle verenigingen presenteren zich op het plein van de Reede. Vooral bedoeld om nieuwe leden te werven. De verenigingenmarkt wordt verzorgd door het Kerkelijk Beraad.

Jaarthema – startzondag

vaak wordt via een speciale startzondag het nieuwe seizoen ingeluid.  De startzondag wordt voorbereid door een team van enthousiaste gemeenteleden.