Startzondag

Startzondag 2024/2025 – Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

Materiaal voor kerken startzondag en jaarthema

2024/2025 – Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis ‘De werkers in de wijngaard’ (Matteüs 20, 1-16). In deze gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het bevrijdende van het koninkrijk. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben. Hun loon is geen loon naar werken maar genadeloon. Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je kunt elk uur aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we ons richten op het hemelse licht dat nu al over onze werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht op onze verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons samenleven. 

Afbeelding jaarthema 'Als nieuw'Gespreksmateriaal ‘Als nieuw!’In deze vier gesprekshandleidingen staat bezinning op het koninkrijk van God centraal. Deze handleidingen zijn bedoeld om te gebruiken in (bestaande) gespreksgroepen of bijbelkringen. Meer over gespreksmateriaal jaarthema
BijbelquizBijbelquiz ‘Als nieuw!’Wat weet jij van bijbelverhalen over het koningschap van Jezus en het koninkrijk van God? Speel deze bijbelquiz op startzondag of een ander moment. Voor alle leeftijden.Meer over bijbelquiz jaarthema
SirkelslagSpellen voor kinderen en jongerenDe interactieve spellen Sirkelslag (september/oktober), Kerstchallenge (november/december) en de Paaschallenge (maart/april) sluiten ook aan bij het jaarthema. Ideaal om te spellen met kinderen en jongeren uit de kerk.Sirkelslag | Kerstchallenge | Paaschallenge
Illustratie jaarthema Als nieuwIllustratie ‘Als nieuw!’Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten.De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden.De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en verdriet.Download illustratie Als nieuw!
Symbolische bloemschikking bij startzondagVoor de startzondag is een voorbeeldschikking gemaakt die aansluit bij de gelijkenis van de werkers in de wijngaard (Matteüs 20, 1-16). Download de brochure gratis:Download bloemschikking jaarthema
Symbolische bloemschikking Veertigdagentijd 2025De bloemschiksuggestie in de brochure ‘Symbolisch bloemschikken Veertigdagentijd & Pasen 2025’ is geïnspireerd op ‘Als nieuw!’, het jaarthema van de Protestantse Kerk. Download de brochure gratis:Download bloemschikken Veertigdagentijd 2025
 Preekschetsen en liederenDe gelijkenis van de werkers in de wijngaard staat centraal bij dit jaarthema. Een preekschets van ds. Piet van Veldhuizen bij deze gelijkenis (Matteüs 20,1-16). Download preekschetsOverige preekschetsen
Ook op theologie.nl zijn er preekschetsen bij het jaarthema te vinden:
Preekschets Marcus 1: 15 – Het Koninkrijk van God is nabij – Ds. Bert AalbersMarcus 8:24 – Zien in het licht van Gods Koninkrijk – Hanna Rijken Lucas 5:32 – Een uitnodiging voor het Koninkrijk – Ds. Niels de JongLiedsuggesties bij de lezing Matteüs 20, 1-16
LB 210 God van hemel, zee en aarde
LB 833 Neem mij aan zoals ik ben
LB 912 Neem mijn leven, laat het, Heer
LB 991 De eersten zijn de laatstenVernieuwing
LB 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
LB 858 Vernieuw in ons, o GodKoninkrijk
LB 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
LB 295 Wees hier aanwezig
LB 528 Omdat Hij niet ver wou zijn
LB 734 Gelukkig die arm van Geest zijn
LB 756 Laat komen, Heer, Uw rijk
LB 782 Het koninkrijk is voor een kind
LB 837 Iedereen zoekt U, jong of oud
LB 978 Aan U behoort o Heer der heren
LB 1006 Onze Vader in de hemel
Psalmen Anders 132a Hier zijn wij in uw koningsstad
HH 88 Zoek eerst het koninkrijk van GodHet Onze Vader
Het jaarthema raakt ook aan de zin ‘Van U is het koninkrijk’ uit het Onze Vader. Misschien mooi om deze video tijdens de dienst te laten zien.Video Onze Vader alle talen 
IdeeënbankMeer ideeënIn de ideeënbank staan meer dan 1000 ideeën voor jong en oud. Bijvoorbeeld materiaal om in gesprek te gaan over liturgie of bidden. Ook twee onderwerpen die nauw verbonden zijn aan dit jaarthema. Biddend en zingend verwachten we het koninkrijk van God.Grasduin in de ideeënbank 
Inhoudsopgave visienota Protestantse KerkVisienota ‘Van U is de toekomst’Dit jaarthema is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Van U is het koninkrijk’ uit de visienota van de Protestantse Kerk. Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet.

Visienota lezen? Dat kan!
Visienota downloaden Visienota aanvragen