Liturgie commissie (template – wordt elk jaar geactualiseerd)

Begin 2022 is er een liturgiecommissie opgericht. Deze groep heeft grotendeels de taken van de invulling van de Veertigdagentijd van het vroegere ZWO overgenomen. Daarnaast bereidt zij de diensten van de Adventsperiode en Eeuwigheidszondag voor. 

De commissie bestaat uit vijf personen, en predikant en organist zijn ook betrokken, daarnaast is er een gemeentelid dat de bloemschikkingen verzorgt en nog een gemeentelid extra t.b.v. Eeuwigheidszondag.

De liturgiecommissie kan ook meedenken over de vorm, functie en invulling van de eredienstvieringen en onderdelen daarvan. Het ligt in de bedoeling dat de taken van de liturgiecommissie in de toekomst nog verder worden uitgebreid. 

Paascyclusboekje