Groene kerk

Omzien naar elkaar is een belangrijk thema binnen het beleidsplan van onze gemeente. Omkijken naar elkaar gaat verder dan mensen alleen, we willen niet alleen omzien naar elkaar, maar ook naar Gods schepping, onze leefomgeving: flora, fauna en de aarde als geheel. Daarom willen we als Ontmoetingskerk ook bijdragen aan een duurzame en leefbare toekomst voor iedereen, door groene keuzes te maken. Door bijvoorbeeld extra zonnepanelen te plaatsen op ons grote dak, zodat we als kerk van het gas kunnen overschakelen op een warmtepomp. Niet alleen wenselijk met het oog op een duurzame toekomst, maar ook denkend aan onze medemensen in Oekraïne.

Onze gemeente is daarom aangesloten bij het landelijke netwerk van Groene Kerken (www.groenekerken.nl). Vanuit onze gemeente denken Chris van den Heuvel, Gonja van ’t Kruis, Gertjan van der Veen, Ben Aukes en Corné Timmer momenteel al mee over groene keuzes die we als kerk zouden kunnen maken. Bij onze eerste brainstormsessie samen met de KOMINN-groep medio maart kwamen al verschillende ideeën naar voren. Kunnen we bijvoorbeeld als kerk ons afval scheiden? Kunnen we duurzame en gezonde producten inkopen, denk aan fairtrade? Zijn laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen bij de kerk / op de Werf een optie? Zomaar een aantal ideeën die bij ons eerste overleg voorbij kwamen. Maar aangezien we als Groene Kerk team nog in onze kinderschoenen staan zijn er vast nog ideeën die het overwegen waard zijn. Dus heeft u een idee en/of wilt u graag aansluiten bij het projectteam? Neem dan contact op met een van ons.

Click op de link hieronder om het actuele dashboard te zien: https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=2d6bdf07-8b22-4df5-9b53-75a970fee5d2