Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het financiële en het technische beheer. Het doel van het financiële beheer is ervoor zorgen dat de gemeente financieel kan functioneren op de manier waarop dit in het Beleidsplan is vastgelegd. Het doel van het technische beheer is ervoor zorgen dat de gebouwen (Ontmoetingskerk, pastorie en beheerderswoning), installaties en inventaris adequaat worden onderhouden.

Samenstelling

De volgende personen hebben zitting in het College van Kerkrentmeesters:

– Wim Vos, voorzitter (per 1 november 2020)
– Ria Noordam, secretaris
– Chris van den Heuvel, penningmeester
– Caroline Timmer, boekhouder
– Okker de Kok, verantwoordelijk voor de fondswerving
– Wim Timmer, verantwoordelijk voor het onderhoud
– Wim Hoogterp, communicatie

Actieplan

Leidend voor het College van Kerkrentmeesters is het Beleidsplan van onze kerkelijke gemeente. Onze speerpunten zijn:

  • Brengen van evenwicht in de jaarlijkse inkomsten en uitgaven.
  • Reserveren voor toekomstige onderhoudsuitgaven.

2 thoughts on “Kerkrentmeesters

  1. Heeft u mijn declaratie ontvangen
    Betreft de preekbeurt van Gods Vrijdag?

  2. Nee, zie ook e-mail zojuist verzonden
    Aan welk email adres is de declaratie gestuurd?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *