Home » Over ons » Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Logo Kerkrentmeester

 

 

 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het financiële en het technische beheer. Het doel van het financiële beheer is ervoor zorgen dat de gemeente financieel kan functioneren op de manier waarop dit in het Beleidsplan is vastgelegd. Het doel van het technische beheer is ervoor zorgen dat de gebouwen (Ontmoetingskerk, pastorie en beheerderswoning), installaties en inventaris adequaat worden onderhouden.

Samenstelling

De volgende personen hebben zitting in het College van Kerkrentmeesters:

– Tjerk Gardeniers, voorzitter
– Marjolijn Honcoop, secretaris
– Chris van den Heuvel, penningmeester
– Caroline Timmer, boekhouder
– Okker de Kok, verantwoordelijk voor de fondswerving
– Dick Roodenburg, verantwoordelijk voor het onderhoud
– Roland de Lange, verantwoordelijk voor het onderhoud
– Wim Timmer, verantwoordelijk voor het onderhoud
– Ben Aukes, verantwoordelijk voor het onderhoud en inzet van vrijwilligers

Actieplan

Leidend voor het College van Kerkrentmeesters is het Beleidsplan van onze kerkelijke gemeente. Onze speerpunten zijn:

  • Brengen van evenwicht in de jaarlijkse inkomsten en uitgaven.
  • Reserveren voor toekomstige onderhoudsuitgaven.