Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het financiële en het technische beheer. Het doel van het financiële beheer is ervoor zorgen dat de gemeente financieel kan functioneren op de manier waarop dit in het Beleidsplan is vastgelegd. Het doel van het technische beheer is ervoor zorgen dat de gebouwen (Ontmoetingskerk, pastorie en beheerderswoning), installaties en inventaris adequaat worden onderhouden.

Samenstelling

De volgende personen hebben zitting in het College van Kerkrentmeesters:

– Wim Vos, voorzitter (per 1 november 2020)
– Marianne van der Vlugt, secretaris
– Chris van den Heuvel, penningmeester
– Rinus van de Ochtend, boekhouder
– Okker de Kok, verantwoordelijk voor de fondswerving
– Wim Timmer, verantwoordelijk voor het onderhoud
– Marcel Kaslander, verantwoordelijk voor het onderhoud

Actieplan

Leidend voor het College van Kerkrentmeesters is het Beleidsplan van onze kerkelijke gemeente. Onze speerpunten zijn:

  • Brengen van evenwicht in de jaarlijkse inkomsten en uitgaven.
  • Reserveren voor toekomstige onderhoudsuitgaven.

Vrijwilligersvergoeding

Na het vertrek van de professionele beheerder doen we het beheer van ons kerkgebouw zelf. De Kerkenraad heeft besloten om vanaf september 2021 een vrijwilligersvergoeding te verstrekken voor de werkzaamheden waartegen huurinkomsten staan. Die regels staan in een notitie, die ook op onze website staat.

Onze kerkelijke gemeente heeft er na het vertrek van Wimco van den Burgt voor gekozen om het beheer te laten uitvoeren door eigen vrijwilligers. De beheerders zijn Ben Aukes, Cees Pols en John Peters. Zij worden ondersteund  door vrijwilligers. Als het werk van die vrijwilligers opbrengsten oplevert (zaalverhuur of baropbrengst), komen de vrijwilligers in aanmerking voor een vergoeding. Op dit moment hebben we met tien vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst gesloten. De vergoeding bedraagt maximaal € 180 per maand met een maximum van € 1.800 per jaar (vanaf 2023 € 190 resp. € 1.900).). Deze vergoedingen zijn onbelast voor de vrijwilligers. En ook onze kerk hoeft deze vrijwilligersvergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven. De vrijwilligers kunnen er zelf voor kiezen om de vrijwilligersvergoeding te ontvangen, of te schenken aan de kerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *