College van Diakenen

Het College van Diakenen stelt zich tot doel betrokken te zijn bij mensen in zorg en vreugde en bij mensen aan wie onrecht wordt aangedaan, zowel in de directe omgeving als wereldwijd.

Het College van Diakenen wil haar taak verrichten over de kerkgrenzen heen.

Het criterium voor hulp is de mate waarin mensen in nood verkeren.Alle ontvangen gelden worden daartoe aangewend. Alle hulp wordt op discrete wijze verleend.

Samenstelling

Het College van Diakenen bestaat uit de volgende personen:
– Petra Bart, voorzitter
– Renate van Leeuwen belast met stille armoede
– Monique Klaver schrijft de stukjes in het kerkblad
– Nico van Kooten, penningmeester

Vaste activiteiten:

  • verzorging van de zondagse bloemengroet bestemd voor gemeenteleden alsook voor niet-gemeenteleden
  • ondersteunen van de voedsel bank Haarlemmermeer samen met de NGK
  • een kleine kerstattentie bezorgd voor gemeenteleden 80 jaar en ouder
  • verzorgt het heilig avondmaal
  • hulpverlening betreffende “stille armoede”

Enkele voornemens:

  • getracht wordt om,in samenwerking met de Ned.Geref.Kerk meer zicht te krijgen op de “stille armoede”zodat hulp kan worden geboden.De contacten met instanties als gemeente,maatschappelijk werk en andere hulpverleners worden waar mogelijk verstevigd.
  • het College van Diakenen wil via regelmatige publicaties in het kerkblad de gemeente van haar activiteiten op de hoogte stellen en wil blijvend zoeken naar het optimaal betrekken van de gemeente bij het maken van keuzen voor het verlenen van hulp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *