Home » Contact

Contact

frontaal KERK

Ontmoetingskerk
Werf 2, Rijsenhout
tel. 0297-327557
email: kerk@pknrijsenhout.nl

ROUTEPLANNER

Kerk geopend op zondag vanaf 08.45 uur

Overige contactgegevens 2015

Predikant Marijke Gehrels

Werf 2

Rijsenhout

06 22732262

marijke.gehrels@live.nl

Voorzitter Kerkenraad John Peters

Larkstraat 8

1435 NC Rijsenhout

0297 320326

info@johnpeters.eu

Scriba Linda Vervloed
Ransuillaan 201
2261 DC LEIDSCHENDAM
06-41715417
lcvervloed@gmail.com
Beheerde Wimco van den Burgt

Aalsmeerderdijk 492

1435BN Rijsenhout

06-30482528.

beheerder@pknrijsenhout.nl

Administratie

Kerkelijk Bureau

Mattie Pols-Verburg

Zeilhof 23

1435 LS Rijsenhout

0297 328152

matcees@quicknet.nl

Voorzitter

Jeugdraad

Conjo Kristalijn

Stuurboord 25

1435 PA Rijsenhout

0297 367230

jeugdwerkrijsenhout@gmail.com

Voorzitter

Geloven in Rijsenhout

Gertjan van der Veen

Rijshornplein 25

1435 HE Rijsenhout

0297-360844

vander.veen@hccnet.nl

College van kerkrentmeesters Rinus van den Ochtend

Stuurboord 20

1435 PC Rijsenhout

Bank

0297 340365

kerkrentmeester@pknrijsenhout.nl

Rabobank
NL 65 RABO 0324 5637 95
t.n.v. Protestantse Gemeente Rijsenhout

College van Diakenen Chris van den Heuvel

Grote Poellaan 15

1435 GE Rijsenhout

0297 328215

chris@baromaservice.nl

Kerkblad Agnes Kaslander

Rijshornplein 18

1435 HD Rijsenhout

0297 300080

kerkblad.rijsenhout@gmail.com

Sociale media Gertjan van der Veen

Rijshornplein 25

1435 HE Rijsenhout

0297 360844

vander.veen@hccnet.nl

Kerkblad verspreiding Ria Honcoop-Kortenoeven

Sloppenbrugge 13

1435 GG Rijsenhout

0297 343833

jrhoncoop@quicknet.nl

Coördinatie beamerteam Gertjan vd Veen 06 51535056

pknbeamerteam@gmail.com