ANBI-CVD

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Rijsenhout
RSIN/Fiscaal nummer: 824159895
Contact Zie contact elders op deze site.
De Protestantse kerk Rijsenhout is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Het College van Diakenen ook wel Diaconie genoemd is een onderdeel van deze gemeente.

B. College van Diakenen
Het College van Diakenen (CvD) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. Het college is samengesteld uit diakenen van de drie wijkgemeenten en telt nu 3 leden.

C.  Verslag Activiteiten
zie activiteiten

D. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Jaarekening 2021, 2022 en begroting 2023:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De inkomsten van het CvD komen vooral uit de bijdragen van gemeenteleden via collectes tijdens de kerkdiensten en afzonderlijke giften. Het CvD heeft behalve geldmiddelen verder geen bezittingen. Hierdoor zijn de opbrengsten uit bezittingen beperkt.