Home » Het consistorie

Het consistorie

Het consistorie bestaat uit:

  • 4 wijk coördinatoren, die allen bevestigd zijn in het ambt van ouderling, verdeeld over 3 wijken:
    • Wijk 1: Cees en Mattie Pols
    • Wijk 2: Jan en Ans Hofman
    • Wijk 3: Vooralsnog is deze wijk vacant en zal het bezoekwerk in deze wijk verdeeld worden tussen de beschikbare ouderlingen.

Daarnaast worden er 30 bezoekcontacten door hen aangestuurd om te helpen bij het bezoekwerk. Speciale aandacht is er voor hen die te kampen hebben met ziek en zeer. Zo ook is er extra aandacht voor ouderen boven de 75 jaar bij verjaardagen, en eenmaal per jaar een huisbezoek met kerst attentie.

Pastoraal werker

Sinds begin april 2019 werkt Marijke Gehrels (proponent) als pastoraal werker bij de Ontmoetingskerk, voor 24 uur in de week. Samen met het consistorie is zij verantwoordelijk voor het pastoraat in de gemeente. Zij bezoekt namens de kerk gemeenteleden die het om wat voor reden dan ook zwaar hebben, luistert naar hun verhaal en probeert hen vanuit het gedeelde geloof te bemoedigen. Ook woont zij vergaderingen bij (consistorie, moderamen en kerkenraad) en helpt zij eens in de maand filmavonden te organiseren. Zo nodig is zij beschikbaar om uitvaarten te leiden. Voorin het kerkblad kunt u haar contactgegevens vinden.  

De wijkouderlingen vormen gezamenlijk het consistorie en dragen samen met de predikant dan wel pastoraal werker zorg voor het pastoraat in de Gemeente.