Het consistorie

Het consistorie bestaat uit:

  • 4 wijk coördinatoren, die allen bevestigd zijn in het ambt van ouderling, verdeeld over 3 wijken:
    • Wijk 1: Cees en Mattie Pols
    • Wijk 2: Jan en Ans Hofman
    • Wijk 3: Vooralsnog is deze wijk vacant en zal het bezoekwerk in deze wijk verdeeld worden tussen de beschikbare ouderlingen.

Daarnaast worden er 30 bezoekcontacten door hen aangestuurd om te helpen bij het bezoekwerk. Speciale aandacht is er voor hen die te kampen hebben met ziek en zeer. Zo ook is er extra aandacht voor ouderen boven de 75 jaar bij verjaardagen, en eenmaal per jaar een huisbezoek met kerst attentie.

Kerkelijk werker

Sinds de zomer van 2020 werkt Gretha Bregman-Hoving als kerkelijk werker bij de ontmoetingskerk. Samen met het consistorie is zij verantwoordelijk voor het pastoraat in de gemeente, tevens is zij beschikbaar voor het leiden van uitvaarten. Gretha is tijdelijk aangesteld tot er een nieuwe vaste predikant is. 

Onder de button “kerkelijk werker” vindt u meer informatie.

Contactgegevens: kerkelijkwerker@ziggo.nl/ 06-51467494

De wijkouderlingen vormen gezamenlijk het consistorie en dragen samen met de predikant dan wel pastoraal werker zorg voor het pastoraat in de Gemeente.