Aandacht & Verbinding

“Een uitgestoken hand schept een band”

Zoals u wellicht hebt gelezen: een taakgroep is bezig geweest met een andere organisatieopzet binnen ons bestaande pastoraat: een metamorfose van verzorgings- naar ontmoetingspastoraat. Nu is het moment om de eerste stap binnen die andere organisatie te zetten: de start van een Pastoraal Meldpunt “Aandacht & Verbinding” (per 4 september 2022).

Één telefoonnummer, één e-mailadres,  één centraal meldpunt voor de hele gemeente voor pastorale aandacht. Uw verzoek voor pastorale aandacht richt u dus voortaan niet langer tot de coördinatoren van de verschillende werkgebieden, maar tot dit ene, centrale Meldpunt.

Bij het Pastoraal Meldpunt kunt U terecht met al uw vragen over pastorale aandacht.

Vragen als deze:

  • Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt?
  • Maakt u iets mee waarbij u aandacht van de kerk nodig heeft?
  • Vindt u het prettig om bezoek te ontvangen?
  • Vangt u in uw omgeving signalen op dat iemand behoefte heeft aan aandacht?
  • Wilt u eens van gedachten wisselen over wat u tegenkomt in het bezoekwerk?

Voor situaties die iets extra’s vragen hebben we in onze gemeente het Pastoraal team. Dit is een groep vrijwilligers die, onder directe leiding van de predikant, aandacht schenkt aan mensen die om welke reden dan ook vaker of voor een langere periode aandacht nodig hebben.

Vaak komt zo’n vraag in eerste instantie bij de dominee terecht en zij is ook zeker bereid daarop in te gaan. Maar soms is regelmatiger, langduriger contact gewenst, en dan wordt een van de leden van ons team ingeschakeld.

De meeste mensen die door het Pastoraal Team bezocht worden, zijn op leeftijd. Soms kunnen zij niet meer naar de kerkdiensten, maar willen toch graag in verbinding blijven met de gemeente.

Soms zoekt iemand een aanspreekpunt om samen na te denken over onderwerpen die in alledaagse contacten niet zo makkelijk ter sprake komen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om vragen als:

  • Welke rol speelt het geloof in mijn leven en hoe is dat in de loop der jaren misschien veranderd?
  • Wat betekent het om oud te zijn en te beseffen dat je leven eindig is?
  • Hoe kijk je terug op wat je in je leven allemaal hebt meegemaakt?
  • Kun je nog iets betekenen voor kinderen en kleinkinderen, die vaak zo’n ander leven leiden dan jij hebt gekend?

Zulke persoonlijke vragen kunnen leiden tot vertrouwelijke gesprekken. Het is ook de bedoeling dat ze dat blijven. De leden van het Pastoraal Team zijn gebonden aan geheimhouding over wat hun ter ore komt. Het pastoraal team komt regelmatig bij elkaar om zich te verdiepen in allerlei aspecten van het pastoraat; daarbij wordt het Pastoraal Team begeleid en geschoold door de predikanten.

Mocht u meer willen weten, of overwegen een afspraak te maken, dan kunt u contact opnemen:
Gonja van ‘t Kruis T 06 38557004, PREDIKANT@PKNRIJSENHOUT.NL