Tijdens een groothuisbezoek komen ontmoeting en bezinning bij elkaar samen. Ook pastoraat is een element van het groothuisbezoek. We zijn bij elkaarals leden van één gemeente en willen naar elkaar omzien. Zo’n gesprek draagtmee aan onderling contact én een zinvol gesprek. Gezelligheid en inhoud gaansamen. Daar willen we de tijd voor nemen.

Lees meer