STILTEVIERINGEN HELE ZOMER DOOR

De maandelijkse meditatieve bijeenkomsten van de Hoofddorpse kerken gaan ook de hele zomer door. Deze ‘stiltevieringen’ zijn op de woensdagen 5 juni, 3 juli, 7 augustus en 4 september, steeds om 19.30 uur, in De Ark in Hoofddorp.

Stiltevieringen zijn korte kerkdienstachtige bijeenkomsten. In het midden is er een langere stilte, van ongeveer 8 minuten. Verder muziek, enkele korte teksten en korte liederen. De gedachte erachter is dat veel mensen behoefte hebben aan een rustmoment tussen alle keuzes en beslissingen die ze de hele dag moeten nemen. In deze vieringen van ongeveer 30 – 40 minuten kunnen de bezoekers in gedachten de afgelopen dag doornemen, terugdenken aan een gesprek of een woord uit een lied of tekst – of gewoon even niets: er zijn, hier en nu, ‘de stilte laten gebeuren.’ 
Wie wil, kan een kaarsje aansteken of na afloop nog een poosje in stilte blijven zitten. Ook is er dan de mogelijkheid tot persoonlijk gesprek met een pastor. Afsluitend is er ook koffie. 

Elke eerste woensdag van de maand is er een stilteviering, om 19.30 uur in De Ark, Muiderbos 36 in Hoofdorp-Overbos. Iedereen, van welke achtergrond ook, is er welkom. De toegang is vrij

Voor vragen, reacties of suggesties: stiltevieringen@kerkeninhoofddorp.nl

————-  

Voor de redacties:

Voor meer informatie: Rien Wattel, 06 160 40 860, rien.wattel@quicknet.nl  

————————————————————————————————————

Rien Wattel

Söderblomstraat 187

2131 GG Hoofddorp

t: 06 160 40 860

facebook.com/rien.wattel

twitter.com/rienwattel

instagram.com/rienwattel/