Beste kerkenraden uit Haarlemmermeer (of deels in Haarlemmermeer)

De afgelopen weken zijn er in Haarlemmermeer veel initiatieven geweest om mensen uit Oekraïne te helpen. Er is fors gegeven via giro 555 en op allerlei plekken in Haarlemmermeer zijn spullen ingezameld, die naar Oekraïne zijn gestuurd. Kerken in Haarlemmermeer waren betrokken bij een tijdelijk ondersteuningspunt voor Oekraïense vrachtwagenchauffeurs. In kerken werden en worden aparte vredesgebedsdiensten gehouden. 

Sinds kort worden er ook zo’n 900 vluchtelingen in Haarlemmermeer opgevangen, tot nu vooral in hotels. Heel veel mensen willen graag een steun zijn voor deze vluchtelingen. Om hen te helpen in hun moeilijke situatie en om hen te helpen een beetje wegwijs te raken in onze samenleving.

Nu is het lastig om een goede match te vinden tussen een misschien overstelpend en ongericht hulpaanbod en de wensen en noden van de vluchtelingen. De kunst is om de hulp die geboden kan worden op een goede manier te laten aansluiten.

Wij als kerken in Haarlemmermeer willen graag de koppen bij elkaar steken en één hulpadres te vormen. Zodat er niet vanuit de tientallen kerken allerlei hulpaanboden naar de gemeente, de locatiemanagers en Vluchtelingenwerk komen, maar alles min of meer via één adres verloopt. Een hulpvraag vanuit de vluchtelingen of de gemeente kan naar dit adres komen. Dat geeft ook voor de gemeente Haarlemmermeer helderheid. Dit natuurlijk niet om allerlei plaatselijke initiatieven te frustreren, maar om gerichter hulp te kunnen bieden en het voor kleinere gemeentes makkelijker te maken om aan te sluiten.

In bijgaande brief vindt u hier veel meer over.

Graag horen we van u.

Met hartelijke groet,

Coen Wessel, predikant Protestantse gemeente Hoofddorp, 06-17451633

Hans Bruijnzeels, RK-Caritas pastor Haarlemmermeer

Wim Verkerk, Verbinder van kerken Haarlemmermeer