‘Ga mee!’ Startzondag 2023 10 september

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

We starten ons nieuwe kerkelijke seizoen op zondag 10 september met het jaarthema “GA MEE!”. Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”

meer achtergrond info

Programma voorstel

 • 10.00 Startzondag dienst
 • 11.00 koffiedrinken
  • 11.30 Brunch, w.o. opening door de predikant en welkom door de kerkenraad, en daarna korte “nieuwtjes, gepresenteerd door de geledingen in onze kerk:
  • Ga mee! met Groene Kerk
  • Ga mee! met diaconie
  • Ga mee! met de liturgiecommissie
  • Ga mee! met de kerkrentmeesters
  • Ga mee! met Geloven in Rijsenhout
  • Ga mee! met de Wensboom
  • Ga mee! met het nieuwe blauwe boekje
 • 13.00 Afsluiten

Ideeën voor GA MEE!

Ideeën nav Kerkenraad 20 jun:
– Wensboom / complimenten boom van Lia (idee n.a.v. AMC)
– KOMINN jaarfolder maken met op stapel staande aktiviteiten
– gemeenteleden nemen gast, buur, vrienden mee? A4 gasten / asielzoekers…
– Inschrijven nodig!
– Thuis Eten idee
– Kominn koffer idee (per inhoud iets vertellen over komende seizoen)
– team: Linda, Gonja, Gertjan….


Startzondag bloemschikkenLiturgisch bloemstuk startzondag
Deze bekende geloofssymbolen worden gebruikt voor de symbolische schikking. Het hart is verbonden aan de kleur rood, symbool voor de liefde. Het anker is verbonden aan de kleur groen, het symbool van de hoop en de toekomst. Het kruis is verbonden aan de kleur blauw, de kleur van het hemelse.
Bekijk hoe je deze schikking maakt
Video gebed ‘Onze Vader’ in vele talen
Het Onze Vader wordt gebeden door christenen wereldwijd in hun eigen taal. Ook gebarentaal. Deze video kan bijvoorbeeld vertoond worden in de startzondagkerkdienst om zo samen met christenen wereldwijd het gebed te bidden dat Jezus ons leerde. 
Bekijk de video op YouTube
Video lied ‘In Christus is noch west noch oost’
Lied 969 uit het Liedboek, gezongen door de Petrus-band. Dit lied hoort bij het jaarthema 2023-2024: ‘Ga mee!’

Bekijk video op YouTube
 Materiaal dat nog in ontwikkeling is
 Liturgische suggesties startzondag
Theologie.nl levert liturgische suggesties aan bij startzondag. Zodra die beschikbaar zijn worden ze toegevoegd.
 Liturgische suggesties Israëlzondag
De eerste zondag van oktober is het Israëlzondag. De liturgische suggesties voor deze zondag sluiten ook aan bij het jaarthema. 
Materiaal volgt nog.
 Materialen advent & kerst en veertigdagentijd & Pasen
Zoals gebruikelijk zal de dienstenorganisatie ook weer materialen en suggesties aanreiken bij de advents- en kerstperiode, de veertigdagentijd en Pasen. Zoals de adventskalender en de veertigdagentijdkalender, de paaschallenge, kerstchallenge etc.
 Gespreksmateriaal over jaarthema
Materiaal om het thema verder te verdiepen in de gemeente. Dit materiaal volgt nog.
 Voorstelling Kees Posthumus
Ook Kees Posthumus gaat een voorstelling aanbieden die past bij het jaarthema. Informatie volgt nog.
 Kerk in Actie-dagen
In november zijn er Kerk in Actie-dagen met het thema ‘Ga mee’.