Dorpsfeestdienst Rijsenhout zondag 11 juni 2023, 10.00 uur, Ontmoetingskerk Ontvangst met koffie vanaf 09.30 uur

Entree: 2 producten voor de voedselbank

“VERTROUWEN, VRIENDELIJKHEID, VERDRAAGZAAMHEID”

Het Rijsenhoutse Dorpsfeest wordt ook dit jaar weer ingeluid met een oecumenische dienst, verzorgd door de RK gemeenschap, NGK en PKN. Gelukkig hebben we de corona-beperkingen die ons de laatste jaren ons samenzijn te vieren, achter ons gelaten en is deze Dorpsfeestdienst weer voor iedereen toegankelijk.  

Thema van dit jaar is: “VERTROUWEN, VRIENDELIJKHEID, VERDRAAGZAAMHEID”.

We staan allemaal wel eens stil bij de toekomst. Maar we leven in het “hier en nu”, en kijken ook wel eens terug…. in een wereld waarin er van alles gebeurt: vreugde, geluk, maar ook verdriet en moeilijkheden. De covid-epidemie ligt nog maar net voorzichtig achter ons, of de oorlog in de Oekraïne is uitgebarsten. Een strijd die ook ons treft, zowel in emoties alsook in onze portemonnee. En in ons persoonlijk leven kan het net zo goed aardig ‘rommelen’.

Waar houd je je aan vast in het leven? Hoe kijk je vooruit, bezie je het verleden en blijf je vol vuur in het leven in staan, omringd door alle onzekerheden van onze tijd? Allemaal vragen waar we net na het Pinksterfeest tijdens de dienst mee bezig willen zijn als aftrap voor de tijd die ons wacht en ons dagelijks leven. Met meeneming van deze drie kernwaarden: vertrouwen, vriendelijkheid en verdraagzaamheid. Laten we die om te beginnen in ons dorp uitdragen.

Muzikale medewerking wordt verleend door André Keessen, en de dorpsband 4HIM van eigen bodem! 

De opbrengst van de collecte gaat zoals gebruikelijk naar de Stille Armoede in ons dorp. 

Wij nodigen jullie van harte uit om gezamenlijk met ons mee te denken, te vieren en te zingen en de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Graag tot ziens op 11 juni a.s. in de Ontmoetingskerk. Entree: 2 producten voor de voedselbank
De koffie staat klaar vanaf 09.30 uur.

Het dorpsfeestdienst-team 
van de RK, NGK en PKN-gemeenschap