10 april – 10.00 uur Palmpasen (oecumenische dienst)

Palmpasen  (Oecumenische dienst)

10 April 10.00 uur

Ds. Gonja van ‘t Kruis

40 dagen collecte : kerk in aktie – de dodenbegraven