Eeuwigheidszondag 21 november – Ds. Gonja van ‘t Kruis + Gretha Bregman

Eeuwigheidszondag 2021 

Op zondag 21 november a.s. willen wij als gemeente samen met de nabestaanden onze gemeenteleden, die ons dit jaar zijn ontvallen, gedenken. 

Met een groepje zijn wij deze kerkdienst aan het voorbereiden. Het middelpunt van de dienst is het één voor één noemen van de naam van de overledenen. Hierbij wordt iemand uit de familiekring uitgenodigd om de witte steen met de naam van de overleden dierbare vanuit de gedachtenisplek bij een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd bloemstuk neer te leggen. Vervolgens wordt er aan de Paaskaars een gedachteniskaars ontstoken. 

Ook andere gemeenteleden die rouw dragen om een verlies uit een dichtbij of verder verleden worden tijdens de dienst uitgenodigd een kaars te ontsteken aan de Paaskaars. 

Na afloop van de dienst krijgt de familie de witte steen en de kaars mee naar huis. Ook zal iedereen een kaart met een gedicht en een witte roos ontvangen. De kleur wit symboliseert ons geloof in de opstanding, dat ons leert dat de dood niet het einde is. 

Langs deze weg nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij deze viering op zondag 21 november om 10:00 in de Ontmoetingskerk, aan de Werf 2 te Rijsenhout. 

Wij hopen dat we hiermee op een goede wijze de gedachtenis aan de overledenen levend houden, niet alleen voor de betrokken families, maar voor de hele gemeente.