ORDE VAN DIENST ONTMOETINGSKERK RIJSENHOUT 40DAGENTIJD 2023

Voor de dienst zingt de gemeente twee liederen 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

INTREDE 

We gaan staan 

Lied  

Groet & Bemoediging

We nemen plaats 

Een lid van de liturgiecommissie steekt een kaars aan en spreekt een gebed/gedicht uit 

Lied in het kader van de 40dagentijd, door de predikant te kiezen 

Inleiding op de dienst 

Gebed om ontferming  

Glorialied 

RONDOM HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift  

1e Schriftlezing  

Lied 

2e Schriftlezing  

Lied   

Verkondiging 

Orgelspel 

Lied 

GEBEDEN 

Uitleg collectedoel door lid van de liturgiecommissie met daarna een filmpje 

Dank- en voorbeden – stil gebed – onze Vader  

Slotlied (staande)

WEGZENDING EN ZEGEN 

Zegen   

Orgelspel 

Collecte bij de uitgang van de kerk 

Bijgaand de filmpjes en collectesheets die tijdens 7 zondagen van de 40dagenperiode vóór de dank- en voorbeden vertoond kunnen worden 

Er zijn drie filmpjes. Voor de overige zondagen heb ik de website aangegeven waarop een collectesheet te vinden is die de betreffende zondag vertoond kan worden. 

26 februari, Marian

Zending Zambia, project Loveness 

Na uitleg van Marian kan dit filmpje vertoond worden: 

5 maart: Ellise

Palestina -samen Bijbellezen 

Er is geen filmpje 

Bij uitleg van Ellise collectesheet van deze site vertonen (zie daar bij downloads) 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-zending-palestina-40dagentijd/

12 maart: Marian

Nederland: omzien naar gevangenen 

Er is geen filmpje 

Bij uitleg van Marian collectesheet van deze site vertonen: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-binnenlands-diaconaat-nederland-40dagentijd/

19 maart: Coby

Nederland: missionair werk 

Als Coby uitleg heeft gegeven over het project kan dit filmpje van “Kerk-op-schoot” vertoond worden: 

26 maart: Coby

Bangladesh- kansen creëren voor jongeren 

Er is geen fimpje 

Bij uitleg van Coby collectesheet vertonen van deze site: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/kansen-creeren-voor-jongeren/

2 april: Geertje

Nederland- Paaschallenge 

Er is geen filmpje 

Als Geertje uitleg geeft, collectesheet van deze site vertonen: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-kinderen-en-jongeren-nederland-40dagentijd/

9 april: Geertje

Moldavië- kerk helpt kwetsbare mensen 

Als Geertje uitleg heeft gegeven dit filmpje vertonen: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-werelddiaconaat-moldavie-pasen/