Obligaties

brief obligaties met bestelformulier

De Kerkenraad is akkoord gegaan met de start van de uitgifte van de obligaties. Aangehecht een brief met een bestelformulier. De Kerkenraad wil u allemaal oproepen aan deze actie actief deel te nemen zodat wij hiermee “tijd” kopen om de gekozen maatregelen in het Plan van Aanpak (zie eerdere berichten in het Kerkblad) van de werkgroep Financiën in te voeren en dit jaar voldoende kasgeld te hebben zodat alle rekeningen betaald kunnen worden.