kerkelijk werker

Gretha Bregman-Hoving –  06-51467494

Met ingang van augustus 2020 ben ik als kerkelijk werker verbonden aan de Ontmoetingskerk. In deze periode waarin de gemeente vacant is (zonder vaste dominee) ben ik verantwoordelijk voor het pastoraat, het leiden van gespreksgroepen en ben ik beschikbaar voor het leiden van uitvaarten. Daarnaast woon ik zoveel mogelijk de vergaderingen bij van de kerkenraad, het moderamen en het consistorie.

Van de 24 uur  per week die ik werkzaam ben, zal ik de meeste tijd besteden aan pastoraat. Dat doe ik niet alleen, het is fijn te kunnen samenwerken met de pastorale ouderlingen en de vele contactpersonen. 

In het leven lopen de dingen soms anders dan je hoopte of verwachtte. Je krijgt te maken met verlies van je gezondheid, je baan, je naaste, je liefste, je moed, je vertrouwen, je geloof…

In zo’n situatie kan het fijn zijn in vertrouwen je verhaal te kunnen vertellen, je zorgen onder woorden te brengen en wat op je hart ligt te delen. Het helpt om weer “op verhaal te komen”. 

Wilt u dat ik een keer bij u kom luisteren? Of weet u van uw naaste dat hij of zij dat op prijs stelt? Neem dan contact op. U vindt mijn gegevens op deze site en in de omslag van het Kerkblad. Gewoon doen hoor!