Jeugdwerk

Kinderkerk/Kerk op Schootdienst en basisschool

In het voorjaar van 2023 zijn we gestart met de Kerk op schoot-dienst. 

Dit zijn sprankelende, belevingsgerichte diensten, in eerste instantie bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. 

We vertellen een Bijbelverhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. 

Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders en grootouders) op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten.

Deze dienst vindt plaats op zondagmiddag om 15:30. We zullen deze diensten al naar gelang de behoefte organiseren. In eerste instantie is het streven vier tot zes keer per jaar.   

Omdat we ook de kinderen van de basisschoolleeftijd willen bereiken werken we aan een bredere versie als kinderkerk of kliederkerk. Deze formats zijn momenteel in ontwikkeling.

Het doel van ons initiatief voor een kinderkerk/Kerk op Schoot-dienst is tweeledig:

  1. Ten eerste om kinderen op jonge leeftijd bekend te maken met de kerk, met andere kinderen in die kerk en op basaal niveau met de Bijbelverhalen. 
  2. Ten tweede om de ouders van die kinderen elkaar te laten ontmoeten. Wij willen de kinderen en de ouders laten merken dat kerk leuk is.

Kerk op Schoot-vieringen vinden in de kerk zelf plaats. Op die manier kunnen de kinderen vertrouwd raken met het kerkgebouw. Voor en na de vieringen kunnen ze ook vragen stellen over alles wat ze zien.

Op een heel basaal niveau laten we de kinderen kennismaken met de liturgie zoals die in een kerkdienst gevierd wordt. We steken de Paaskaars aan, beginnen en eindigen met een gebedje, luisteren naar een verhaal en zingen samen. De gehele dienst wordt via de beamer op de muren geprojecteerd, zodat iedereen de liedjes mee kan zingen. We kiezen bewust voor bekende peutermelodieën en niet voor traditionele kerkelijke kinderliedjes zodat ook degene die geen kerkelijke achtergrond heeft, de liedjes mee kan zingen.

Iedereen is welkom bij deze laagdrempelige vieringen, kinderen met hun (groot)ouders, broers en zussen, of ze nu actief betrokken zijn bij de kerkelijke gemeente of niet.

Na afloop van de viering is er ruimte voor ontmoeting tussen de ouders en de kinderen met koffie/thee/limonade en iets lekkers.

De vieringen zijn gericht op beleving. We proberen bij de verschillende scènes te werken met verschillende belevingselementen, waarbij we ernaar streven zoveel mogelijk verschillende zintuigen aan te spreken: horen, zien, voelen, bewegen. 

Bij elke viering proberen we ook iets tastbaars mee te geven dat te maken heeft met de viering van die dag zodat de kinderen er later thuis op terug kunnen komen.