Over ons

 

Impressie Ontmoetingskerk

Aan de Werf in Rijsenhout staat de Ontmoetingskerk waar mensen samenkomen rondom de Bijbel. Het Boek dat al zovele eeuwen mensen inspireert, het leven verdiept en vertelt van Gods stille omgang met mensen.

Steeds weer leggen we in kerkelijk verband onze menselijke ervaringen naast de Bijbelse verhalen en de rijke tradities van de kerk. Samen zoeken we om gestalte te geven aan een open huis, waar iedereen welkom is. We doen dit in de vorm van de wekelijkse kerkdiensten, jeugd- en jongerenactiviteiten, gespreksgroepen en cursussen.

U bent altijd welkom!

Jeugdwerk
Onze gemeente is een actieve gemeente met veel aandacht voor jeugdwerk. Voor elke leeftijdsgroep zijn er activiteiten.

Er zijn huiscatechesegroepen waar jongeren informatie krijgen over de Bijbel en leren na-denken over godsdienst in het algemeen, over normen en waarden en zichzelf.

Er zijn kinderclubs waar echte doe-activiteiten worden ge-organiseerd.

Er is op zondagmorgen kinderoppas en kindernevendienst tijdens de kerkdienst.

Persoonlijk contact: De wijkteams
Mensen hebben mensen nodig. Daarom proberen we als kerkelijke gemeente steeds voor elkaar klaar te staan als dat nodig is. Bij vrolijke, maar ook bij verdrietige gebeurtenissen. De kerkelijke gemeente is opgedeeld in wijken. Elke wijk heeft een wijkteam, waarop kan worden teruggevallen als er iemand nodig is. De predikanten, de ouderlingen en de wijkcontactpersonen onderhouden de contacten. Over persoonlijke dingen spreek je niet met iedereen en daarom bieden deze mensen een luisterend oor. En … wat verteld wordt blijft natuurlijk vertrouwelijk.

De kerk en de wereld
De diaconie ontvangt geld van de gemeenteleden om uit te geven aan mensen die het het meest nodig hebben. Zo omschrijft de diaconie zelf haar taak. Het is daarbij niet belangrijk of die mensen tot onze kerk behoren. Aileen de mate waarin nood wordt geleden is van belang. Het kan gaan om mensen heel dichtbij (in ons dorp) maar ook ver weg (wereld-diaconaat).

Als u de diaconie zou willen steunen kan dat door geld over te maken op banknr. 324563795 ten name van Protestantse Gemeente te Rijsenhout, onder vermelding van Diaconie.

Kerkdiensten
Elke zondagmorgen is er om 10.00 u. kerkdienst. In deze kerkdiensten is er plaats voor kinderen. Zij kunnen naar de kindernevendienst. Er is tevens kinderoppas. We zingen meestal uit het Liedboek voor de Kerken. Daarnaast zingen we ook uit andere bundels. Soms een opwekkingslied, soms een kinderlied uit ‘Alles wordt nieuw’. We hebben een ringband waarin bijna honderd liederen zijn verzameld. Van kinderliederen tot Joh. de Heer, van Eva’s lied tot gezangen uit de bundel 1938.

Aan de kerkdiensten wordt regelmatig meegewerkt door koren.

Ontmoetingskerk
PKN Gemeente Rijsenhout
Werf 2, 1435 KP, Rijsenhout
www.pknrijsenhout.nl
T: 06-11090215
Kerk geopend zondags om 09.00 uur

De routeplanner naar de kerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *