Advents- en Kerstvieringen 2023

Bijgaand het format van de liturgie voor de vier Adventszondagen, waarop staat wanneer de kaars wordt aangestoken en wanneer de uitleg van de collecte volgt. Op 1e Kerstdag worden er vijf kaarsen aangestoken, en zingen we het Glorialied weer. 

Op de vier Adventszondagen en 1e Kerstdag wordt er gecollecteerd voor kinderen op de vlucht 

Hieronder staat vermeld wie er die zondag aan het begin van de dienst de kaars aansteekt en het gedicht/lied uitspreekt en vóór de voor- en dankgebeden de uitleg van de collecte geeft met collectesheet of filmpje.

ORDE VAN DIENST ONTMOETINGSKERK RIJSENHOUT

ADVENTSTIJD

INTREDE

Bij binnenkomst brandt de Paaskaars

Voor de dienst zingt de gemeente twee liederen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

We gaan staan

Lied

Groet & Bemoediging

We nemen plaats

Een lid van de liturgiecommissie steekt de kaars aan en spreekt een couplet van lied 455/gedicht uit

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming 

Stilte

Lied in het kader van de Adventstijd, door de predikant te kiezen

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift 

1e Schriftlezing 

Lied

2e Schriftlezing 

Lied  

Verkondiging

Orgelspel

Lied

GEBEDEN

Uitleg collectedoel door de diaken

Dank- en voorbeden – stil gebed – onze Vader 

Slotlied (staande)

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen  

Orgelspel

Collecte bij de uitgang van de kerk

3 december, 1e Adventszondag: Geertje 

-1e kaars aansteken, daarna als gedicht Lied. 455, vers 1 of eigen gedicht 

-diaken kondigt vóór de voorbeden de collecte voor FFzingen diensten aan 

10 december, 2e Adventszondag: Wilma

-2e kaars aansteken, daarna als gedicht Lied 455, vers 2 of eigen gedicht 

-Wilma kondigt vóór de voorbeden de collecte voor de zending aan 

17 december, 3e Adventszondag: Coby

-3e kaars aansteken, daarna als gedicht Lied 455, vers 3 of eigen gedicht

-diaken kondigt vóór de voorbeden de collecte voor de kerk aan 

24 december 19,30, Kerstavond: Fenna

-4e kaars aansteken, daarna als gedicht Lied 455, vers 5 of eigen gedicht

-diaken kondigt vóór de voorbeden de collecte voor de stille armoede in Rijsenhout aan 

25 december, 1e Kerstdag: Marian

-5e kaars aansteken, daarna als gedicht Lied 455, vers 6 of eigen gedicht

-Marian kondigt de collecte vóór de voorbeden aan: Kinderen in de knel in de Oekraïne.        

Kerk in actie helpt de Oekraïense kinderen om de oorlogstijd zo goed mogelijk door te komen. Met opvangplekken waar ze zich kunnen opwarmen en spelen, en met voedsel. Daarnaast met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan, en met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te beperken.

Na de uitleg van het project is er een filmpje te zien, te vinden op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-kinderen-in-de-knel-kerstcollecte/