Vrede. In het Oude Testament wordt verteld hoe Noach na de zondvloed een duif losliet en hoe deze terugkeerde met een uitbottend twijgje in de snavel, symbool van de verzoening tussen God en de mensen en van nieuw leven na de dood. Hierdoor werd de witte duif met een tak in de snavel het symbool van de vrede.