Home » Voortgang geledingen per 17 maart 2019

Voortgang geledingen per 17 maart 2019

Overzicht afgelopen 6 weken:

Kerksite:

– Aanpassingen tbv ANBI aangebracht- verzoek aan allen om de content van de site te helpen actualiseren

Beamerteam:

– Livebeamer is gestopt per 1-1-2019, alternatief met Youtube werkt boven verwachting, bespaart kosten;- afgelopen uitzendingen zijn te luisteren live en indien gemist: via de homepage van de kerksite 

Kominn:

– filmcafe feb en maart goed bezocht; afgelopen vrijdag was Marijke aanwezig. Marijke was ook in Nieuw Vennep actief met een filmavond.  Volgende filmaavond is 26 april 19.30 uur.- Open maaltijd goed bezocht. Volgende maaltijd is 3 april 2019

FF Zingen naar de ochtend:

Lovende reacties op de vergaaldienst van afgelopen maand. Fanclub van Hans was aanwezig.Aandachtspunt voor het snelle praten van Hans; sommigen konden niet alles goed verstaan.

Kerkelijk beraad:

– afscheid van John en kennismaken met Marijke. Tevens aanzet gemaakt tot dorpsfeestdienst; aftrap staat gepland op 28 maart.- 4 mei wordt beperkt tot kranslegging; geen event voorafgaand aan de herdenking;

Evaluatie GIVT:

Hallo,
“De opbrengst van onze collectes is substantieel gestegen. Bijzonder is dat de opbrengst van contant geld niet minder is; de Givt-app zorgt voor een extra impuls. Méér mensen in de kerk geven, en deze mensen geven méér

Samenvatting van de evaluatie.  

Namens GIVT was Quint Haneveld aanwezig. Voor deze evaluatie werd gebruik gemaakt van:een presentatie met de uitgangspunten zoals afgesproken met GIVT en de kerkrentmeester (sep 2018), collecte-inkomsten PKN Rijsenhout sinds october 2018 (uit kerkblad), enhet GIVT dashboard I(actuele GIVT collecte-inkomsten, en kosten)
Inleiding
-Er wordt erkend dat Givt goed gebruikt wordt in NL 
-De eenmalige vaste kosten zijn erg aantrekkelijk
-De terugkerende kosten zijn beperkt
-Laagste transactiekosten van alle partijen
-Minimale verandering. Er is support vanuit Givt geleverd m.n. betreft de zenders in de collectezakken.

Opbrengsten en kosten
Er was aandacht naar de kosten, minder naar de opbrengsten. Er wordt onvoldoende rekening gehouden wordt met het gegeven dat méér mensen in de kerk geven, en dat deze mensen méér geven. 

Conclusies

– 33 mensen hebben de Givt-app gedownload en hebben gegeven 
– Tot en met week tien van dit jaar is er 354 keer met Givt gegeven
– Givt krijgt meer mensen aan het geven (zo’n 10% van deze kerk geeft en veel hiervan hebben geen andere geefmiddel mee)
– De Givt gevers geven hier gemiddeld 7,29 euro per collecte (3,48 euro per collectegang)
– De opbrengsten via Givt zijn altijd hoger omdat de kosten pas ingaan op het moment dat mensen geven 
– De kosten liggen veelal onder de 10%, afhankelijk hoeveel mensen geven. Wanneer mensen meer geven is dat percentage lager. Er wordt geconcludeerd dat het in de PKN te Rijsenhout eerder rond de 6% ligt. 

Algemeen/vervolg


– Zodra er in de toekomst meer mensen met Givt gaan geven en meer kerken aangesloten zijn, zal Givt elk jaar afwegen of het percentage lager kan worden. Dit vanwege het adagium dat geven optimaal moet zijn, en dat betekent dat er meer van de giften naar het daadwerkelijke doel moet gaan. 
– Optimaal geven betekent ook dat het belastingaftrekbaar is. Mensen kunnen ten alle tijde binnen hun app een overzicht naar zichzelf mailen met alle giften aan ANBI’s op een rij. De belastingdienst heeft dit overzicht goedgekeurd. 
Wat kan beter? 
– Het ophangsysteem van de zenders is vaak niet stevig genoeg. Nieuwe plaatjes worden opgestuurd. En het Givt-team belt met Gert-Jan om door het proces heen te lopen van de zenders aanbrengen. 

Hallo!

Volgende bijeenkomst: donderdag 17 oktober 1930 uur, Ontmoetingskerk

beknopt de opmerkingen van onze bijeenkomst:

Verslag

 • In tegenstelling tot wat vermeld staat, verzorgt Maarten Noordam het orgel. Huigs informeert de organist over de liturgie;
 • Demo van de Easyworship remote control app; hiermee kan de beameraar plaatsnemen in de gemeente en de bveamerbedienen;
 • Voor de 40 dgane tijd is het programma reeds in jan 2019 verspreid; echter het is nog niet volledig, o.m. vwb de te tonen films;
 • Tijdig aanleveren blijft een aandachtspunt. Afspraak is uiterlijk donderdagavond. Mocht het soms ‘knel’ lopen, neemt dan svp eerst contact op via Huig Baartman, om zodoende dubbele mailwisselingen te voorkomen. Mocht het dan niet lukken, benader dan de predikant direct, maar kopieer Huig wel in in de communicatie;
 • Livebeamer is gestopt per 1-1-2019: alternatief is geinstalleerd en voldoet; Kerkradio blijft beschikbaar;
 • Brandblusser: akkoord met Kerkrentmeesters, wordt geplaatst;
 • AEr wordt inmiddels gewerkt aan het preekrooster 2020;
 • Let op: aanroep predikant in kerkblad wijkt soms af van wat juist is  (Dhr, of Ds); Predikanten worden vermeld met kleine letters: ds  ;
 • Robin Paul werkt aan een publieke onedrive lokatie aan waar alle liederen te vinden zijn (zie whatsapp!);
 • Opnieuwe melden aan beheerder: trillen beamer;
 • De laptop maakt veel herrie tgv ventilator. Robin Paul gaat de ventilator proberen schoon te maken;
 • Cees Pols heeft mogelijk een nieuwe vrijwilliger voor het beamerteam!

vr gr Gertjan