Vastenactie 2022: Alles komt goed?! 2 maart t/m 16 april

Veertigdagentijd 

Gonja van ‘t Kruis

Het evangelie van vandaag vertelt ons over God die op zoek is naar de mens. Hij vindt op de meest onverwachte wijze de mensen die verloren zijn. 

Het evangelie van vandaag vertelt ons over God die op zoek is naar de mens. Hij vindt op de meest onverwachte wijze de mensen die verloren zijn. 

Ook wij kunnen elkaar vinden. De joodse filosoof Emmanuel Levinas zegt hierover: “de ander is niet eerst object van begrip en vervolgens iemand met wie wij spreken. Beide zaken vallen samen. Anders gezegd: het begrijpen van de ander is niet te scheiden van het feit dat men hem aanspreekt.” De ander doet ons wat, roept ons op tot een andersoortige reactie, roept ons via een echte ontmoeting tot de orde.

In onze christelijke traditie kennen we verschillende wijzen om onze gedachten over onze relatie met God en met elkaar te ordenen. Zoals ons werken aan de zeven werken van barmhartigheid. De zeven werken van barmhartigheid zijn ontleend aan Matteüs 25:31-46. Filosoof en kerkvader Augustinus verbond deze werken van barmhartigheid met elkaar. Pas in de dertiende eeuw worden deze zeven werken systematisch ingezet bij catechese en spirituele vorming.  

In de 40 dagentijd zullen we in maart aandacht besteden aan de volgende vier werken van barmhartigheid: de hongerigen te eten geven (6 maart), de zieken bezoeken (13 maart), de naakten kleden (20 maart) en de vreemdelingen onderdak bieden (27 maart). Doordat wij mee-aangedaan zijn, worden wij aangespoord om onze naaste zo veel mogelijk te helpen. De allergrootste barmhartigheid is dat de Zoon van God uit de hemel naar ons toekwam met een menselijk lichaam. Hiermee wordt het spoor van barmhartigheid waarmee de ene mens de ander behandelt, geplaatst bij de bron van alle barmhartigheid: God zelf. God is barmhartig door in de persoon van Jezus Christus mens te worden en dezelfde honger en dorst, kou en hitte te voelen die ieder mens voelt.  

Daarom staat er ook in Matteüs 25:40: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ Met deze woorden wordt tot uitdrukking gebracht dat als je iemand die dorst heeft een beker water geeft, je deze beker aan Christus geeft.       Christus geeft stem aan hen die op aarde niets te vertellen hebben. Hij vergelijkt het met ons lichaam: als iemand je op de voet trapt, zegt je mond: ‘Je trapt me!’ Er is een ander onderdeel van het lichaam dat opkomt voor het ene lid van het lichaam dat geen stem heeft.

Zo vereenzelvigt Jezus zich met de hongerigen. Hij die de honger van mensen stilt wordt tegelijkertijd verpersoonlijkt door degene die honger heeft. Christus is degene is die voedt, én is omwille van ons ook hongerig. Christus is degene die weldoet maar tegelijkertijd is hij ook de behoeftige. 

Voor een goede verzorging van de zieken en om te kunnen genezen is een dokter nodig. Dat blinden kunnen zien en lammen kunnen lopen is enerzijds een onderdeel van Gods helende kracht en anderzijds een teken van het komende rijk van God.   

Met het kleden van naakten wordt het letterlijk kleden bedoeld, maar ook het geestelijke: het is niet fijn als iemand “in zijn hemd gezet wordt”: als je diegene in bescherming neemt, kleed je hem/haar ook op die wijze, en doe je een werk van barmhartigheid. 

Het met gastvrijheid ontvangen en vluchtelingen onderdak bieden, is iets wat ons land veel doet, en is nu, met de oorlog in de Oekraïne ook weer actueel geworden. Door zijn menswording stelt Jezus ons in staat om hem gastvrij te ontvangen. Op die manier bereidt hij voor ons een plek in de hemel. 

Gonja van ‘t Kruis 

Stuur eens een kaartje!

U weet het vast nog wel, vorig jaar zaten we nog midden in de eenzame tijd van corona, toen er ineens drie gezellige kaarten in de bus vielen met het Kerkblad. Kaarten om een ander eens een lieve groet te sturen, een hart onder de riem te steken, of, dat mocht ook, er zelf plezier aan te beleven. Deze kaartenactie bleek een enorm succes en daarom hebben we besloten de actie te herhalen. We zijn er tenslotte nog niet helemaal uit, uit de c-ellende en bovendien is er altijd wel een reden om iemand even te groeten. Ik heb drie tekeningen uitgezocht en daar zijn weer kaarten van gemaakt. Het initiatief was aan ons, het is nu aan u om de kaarten een goede bestemming te geven, dat zal vast geen probleem zijn. Mocht u meer kaarten nodig hebben, meldt u zich dan gerust bij mij, ik heb er nog wat in reserve.

Veel plezier ermee en groet, namens de liturgiecommissie, Marian

40-dagentijd.

De liturgiecommissie heeft met dank aan onze voorgangers van het ZWO, de 40-dagentijd voorafgaande aan Pasen voorbereid. In de zondagen voor Pasen is er door Kerk in actie elke week een thema uitgezocht. Deze thema’s zijn verenigd onder het motto: “Alles komt goed?!” Daar staan niet voor niets een vraag- en een uitroepteken achter; we leven in onzekere tijden, maar de hoop mag nooit uit ons weg gaan. Daarom ook besteden we elke zondag in de stille tijd een moment aan een collectedoel passend in de rij van zeven werken van barmhartigheid. Dat doen we door elke week een kaars aan te steken, een gebed of gedicht uit te spreken en het collectedoel van de week toe te lichten. Er is nog zoveel nood te lenigen, zoveel te doen en daar proberen we in de komende weken samen de schouders onder te zetten. We willen u alvast een voorproefje geven van wat te wachten staat, met daarbij een korte uitleg en het gironummer waar uw bijdrage op kunt storten. Van harte bij u aanbevolen!

Zondag 6 maart: Zendingszondag: De hongerigen eten geven.

Je zult maar weinig opleiding hebben genoten en moeten leven van wat je verbouwt op een klein stukje grond. Als ouder is het dan elke dag hard ploeteren om je gezin te kunnen voeden. Honger ligt voortdurend op de loer. De Rwandese diaconessen leren de hongerigen zichzelf te voeden. Boeren en boerinnen zien hoe ze veeteelt en landbouw anders aan kunnen pakken en gaan beter samenwerken. Zo wordt de spiraal van armoede en honger doorbroken.

U kunt uw bijdrage storten op nr. NL89ABNA 0457 457 457 ten name van Kerkinactie onder vermelding van: Z 009060

Paasgroeten voor gevangenen

is nog meer dat uw aandacht nodig heeft op deze zondag, namelijk Paasgroeten voor gevangenen, het zijn dubbele kaarten, twee delen, de bovenste helft is voor de afzender om een groet, wens of gebed op te schrijven met je naam maar geen adres, de onderste helft is voor de ontvanger om zelf te versturen, die kant dus niet beschrijven. De kaarten zijn gemaakt door gedetineerden in o.a. Nieuwersluis. Het gebaar wordt door de ontvangers erg gewaardeerd. Alle kaarten  worden door ons 6 of 13 maart verzameld en gaan dan naar Kerkinactie waar ze verdeeld worden onder pastorale medewerkers in gevangenissen.

Zondag 13 maart: Oekraïne

spaardoosjes

We hebben ook 30 spaardoosjes besteld die we graag gevuld terug ontvangen. Het spaardoel is “Kinderen in de knel”, een vertrouwd onderdeel van Kerkinactie. Onze dank voor uw aandacht en bijdrage.

Kerk in Actie Oekraïne

staat in nauw contact met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne. Natalia Shalata van partnerorganisatie LEF is erg bezorgd: “We hebben al weken te maken met aanvallen van hackers, desinformatie en provocaties. Met de Russische inval van gisternacht is alles heel onzeker geworden, voor ons allemaal. Zo’n grootschalige aanval hadden we niet verwacht, heel Oekraïne wordt geraakt door de aanvallen. Vliegvelden zijn bestookt, we horen van dodelijke slachtoffers. Een vreselijke situatie.  

De situatie in Oekraïne kan snel verder escaleren. De nood was er al – in acht jaar oorlog zijn al 1,3 miljoen mensen in eigen land ontheemd geraakt -, maar wordt nu heel groot. De vluchtelingenstroom neemt toe in omvang. Vanuit de dorpen in Oost-Oekraïne vluchten mensen in grote groepen naar het westen, op zoek naar veiligheid.  

LEF blijft waar nodig hulp bieden in de Oekraïense dorpen, vangt de vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, onderdak en transportmiddelen. Natalia: “We blijven alles doen wat we kunnen om mensen hier te helpen.” 

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties in Oekraïne. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit! We realiseren ons dat we nog maar kort geleden een oproep deden voor een extra gift. Toch doen we, gezien de nood en de vraag om hulp van onze partners in Oekraïne, weer een beroep op u en uw gemeente. 

U kunt uw bijdrage overmaken  via rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. noodhulp Oekraïne

Zondag 20 maart: De naakten kleden.

Dreamhouse wil naast de naakten kleden in Indonesië ook voorkomen dat kinderen op straat belanden. Daarom ondersteunt het ouders om financieel zelfredzaam te worden, zodat ouders hun kinderen kunnen voeden, kleden en naar school laten gaan. Door de coronapandemie is dit werk extra belangrijk geworden: door lockdowns verloren veel ouders hun inkomen en nam het aantal straatkinderen toe. Dreamhouse zet alles op alles om, samen met maatschappelijke instanties, ouders te helpen hun kinderen kleding, zorg, voedsel, liefde en aandacht te kunnen bieden. 

U kunt uw bijdrage storten op nr. NL89ABNA 0457 457 457 ten name van Kerkinactie onder vermelding van: K 017881

Zondag 27 maart: De vreemdelingen herbergen.

Samen met kinderen en volwassenen ontdekken vieren, eten en in het voetspoor van Jezus leren gaan. Het thema van deze week is gericht op het met elkaar, bekenden, maar ook onbekenden, vluchtelingen en al diegenen die ons pad kruisen, kerk te zijn en een thuis te bieden. Juist aan die mensen, die vreemdelingen voor ons zijn, van dichtbij en van ver weg. Onder andere de kliederkerk biedt daar mogelijkheden toe omdat zij laagdrempelig is en toegankelijke samenkomsten biedt voor jong en oud, het hele gezin en ook voor degenen die de kerk niet (meer) kennen. De kerk als een thuis voor iedereen en een gast aan tafel. 

U kunt uw bijdrage storten op nr. NL89ABNA 0457 457 457 ten name van Kerkinactie onder vermelding van: 22142

Zondag 3 april: De dorstigen drinken geven.

Het zal je maar gebeuren: je moet je als kind zonder ouders zien te redden of je staat er als oudere alleen voor. Veel kinderen en ouderen in Moldavië kunnen niet terugvallen op familie of geliefden. Geld voor een dagelijkse gezonde maaltijd is er niet. De dagcentra van Bethania staan open voor kwetsbare mensen. Jezus’ opdracht om dorstigen drinken te geven krijgt hier handen en voeten. Jong èn oud kunnen rekenen op zorg, aandacht en dagelijks eten.

U kunt uw bijdrage storten op nr. NL89ABNA 0457 457 457 ten name van Kerkinactie onder vermelding van: W 015101

Zondag 10 april (Palmzondag): De doden begraven.

Pasen is het feest van de Opstanding, het nieuwe leven. God roept mensen weg uit een bestaan dat zonder hem een doodlopende weg is. We mogen opnieuw beginnen. Vanzelf is dat niet gegaan, dat is wat het verhaal van Goede Vrijdag en de begrafenis van Jezus ons vertelt. Maar door de duisternis heen is het weer licht geworden. Van dat licht willen we delen, ook met jongeren, en hen laten zien waar het echte leven te vinden is, door met hen de Paaschallenge te spelen. Met dit spel leren zij zich in te leven in de karakters en het verhaal rond Pasen.

U kunt uw bijdrage storten op nr. NL89ABNA 0457 457 457 ten name van Kerkinactie onder vermelding van: 20182

Zondag 17 april (Pasen): Alles komt goed?! Libanon.

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemen de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen een vaktraining volgen. Alles komt goed?! Dankzij de liefde en de aandacht die jongeren in het Manara Youth Center krijgen, durven zij hierin te geloven.

U kunt uw bijdrage storten op nr. NL89ABNA 0457 457 457 ten name van Kerkinactie onder vermelding van: Z 9201488

Dank voor uw giften en alvast gezegende Paasdagen!

Alle materiaal is te vinden in de google drive van onze kerk. LINK

Afsluitend op de beamer: 

In het kerkblad vindt u een omschrijving van alle projecten en het gironummer dat u kunt gebruiken om deze projecten te steunen.