woensdag 22 februari a.s. bent u weer hartelijk welkom in DeKoffieochtend
Ontmoetingskerk.De gezamenlijke kerken bieden u dan een gezellige morgen aan. De koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is hartelijk welkom. Rond half twaalf gaat een ieder weer naar huis. Verdere info bij: Gre Tuinstra0297- 331545