4 juli 14:30 Verbintenisdienst ds. Gonja van ‘t Kruis

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Rijsenhout nodigt u graag uit om de kerkdienst bij te wonen waarin ds. Gonja van ‘t Kruis  als predikant zal worden verbonden aan onze gemeente door ds. Gert van de Meeberg. 

De dienst vindt plaats op 4 juli 2021 om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk, Werf 2 in Rijsenhout. 
(er is geen ochtenddienst!)

ONLINE LINK NAAR DEZE DIENST

Als gevolg van de de geldende coronamaatregelen, kan slechts een beperkt aantal mensen de dienst in ons kerkgebouw bijwonen. Wilt u uiterlijk 20 juni a.s. onze scriba informeren als u erbij wilt zijn? Dit in verband met de verplichte registratie. 

Graag tot ziens op 4 juli in de Ontmoetingskerk! 

de uitnodiging