Op weg naar Pasen: “Ik ben er voor jou”

Ook dit jaar gaan we als gemeente met elkaar op weg naar Pasen. Een tijd van bezinning, een tijd waarin we stilstaan bij het leed in de wereld, ver weg en dichtbij. Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. We staan stil bij het leven van Jezus: hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is:

de hongerigen eten geven en de dorstigen drinken geven,

de naasten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden,

de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Het zijn de zeven werken van barmhartigheid uit Mattheus 25:35-36 die door de eeuwen heen mensen in beweging zetten, ook ons in deze tijd.

“Ik ben er voor jou” is een uitdaging en oproep aan ons om ons af te vragen hoe wij invulling geven aan deze opdracht: barmhartig te zijn voor onze naaste. Om u daar bij te helpen kunt u via webwinkel.pkn.nl de gratis Veertigdagentijd kalender 2021 “Ik ben er voor jou” bestellen. Mocht u dat te ingewikkeld vinden, bel dan onze pastoraal werker Gretha.

Natuurlijk wordt er ook in onze wekelijkse dienst aandacht besteed aan de veertigdagentijd. Elke zondag zal in de dienst een project centraal staan waarin één van de werken van barmhartigheid in praktijk wordt gebracht.

Bouwsteen liturgie

Het veertig-dagen-blok komt ná de verkondiging + meditatief orgelspel en vóór het dankgebed:

1. Voorlezen gedicht

2. Kaars aansteken

3. Toelichting project

4. Filmpje o.i.d. mbt project

5. Lied ‘Wij delen…..

Zondag 14 maart: Steun voor diaconaat in arme regio’s in Nederland

Kerken in Oost-Groningen en Limburg zoeken hoe zij een antwoord kunnen geven op de grote armoede in hun omgeving. Ook aan de randen van ons land, ver van de Randstad, is de armoede groot. Die armoede wordt veelal doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn vaak geen voorzieningen voor jongeren om uitgedaagd of opgevangen te worden. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie toch iets doen voor een grote groep mensen die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en niet persé perspectief hebben op een betere toekomst? Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak.

Zondag 21 maart: Een beter inkomen voor arme boeren op Java

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen.

De diaconale organisatie van de Javaanse Kerk heeft veel kennis over duurzame landbouw. Deze organisatie traint deze boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.

Zondag 28 maart: Paas challenge voor en door jongeren

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan tweeduizend jongeren aan de slag als ze – in groepen – de Paaschallenge doen.

De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant (JOP), de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze kruipen daarbij in de huid van de personages Petrus, Johannes of Judas, en beleven zo de laatste dagen van Jezus op aarde. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid en vermoeidheid. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen.

Ter ondersteuning van het werk van KerkinActie is uw gift meer dan welkom. U kunt die overmaken op het banknummer van onze diaconie: NL46RABO 032 45 29 023 t.n.v. diaconie PKN Rijsenhout onder vermelding van KerkinActie.