Week van gebed voor eenheid 2021 zet oproep van Jezus centraal: #blijfinmijnliefde

De gebedsgroep in Rijsenhout organiseert het volgende mee en wil graag het volgende onder de aandacht
brengen en iedereen van harte uitnodigen:

Week van gebed voor eenheid 2021 zet oproep van Jezus
centraal: #blijfinmijnliefde

blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2021. De jaarlijkse

gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van
gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door
christenen uit Zwitserland. Ook in diverse dorpen in de Haarlemmermeer waaronder Vijfhuizen, Hoofddorp,
Rijsenhout, Nieuw-Vennep, Lisserbroek zijn er online interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil
bidden is hartelijk welkom. Vanwege coronamaatregelen zien we af van fysieke bijeenkomsten en worden de
bijeenkomsten digitaal gehouden. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. De organisatie moedigt het ook aan op
andere avonden mee te doen. Elke avond is het thema anders en geeft de plaatselijke gemeente een eigen
invulling.
De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van
christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende
kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en
christenen, om invulling te geven aan het thema #blijfinmijnliefde. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse
overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer informatie
hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl
De gebedssamenkomsten in de Haarlemmermeer worden georganiseerd door een team dat een gebedsnetwerk
in de polder op het oog heeft. De kracht van eenheid tussen kerken tezamen en het samen bidden is oneindig
veel groter dan wordt gerealiseerd. Onderstaand zijn de diverse data en locaties vermeld. Alle samenkomsten in
de avond beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur. Organisatoren zijn meewerkende kerken,
gemeenten.
Aanmelden kan per email: weekvangebed@solconmail.nl.

 • Zondag 17 januari: 19.30 Nieuw-Vennep: De Witte Kerk i.s.m. De Fontein
 • Maandag 18 januari 19.30 Hoofddorp: De Graankorrel
 • Dinsdag 19 januari 19.30 Hoofddorp: De Meerkerk
 • Woensdag 20 januari 19.30 Hoofddorp: De Oase
 • Donderdag 21 januari 19.30 Rijsenhout: Het Lichtbaken i.s.m. De Ontmoetingskerk
 • Vrijdag 22 januari 19.30 Hoofddorp: Marktpleinkerk
 • Zaterdag 23 januari 19.30 Lisserbroek: kerk i.o. i.s.m. kerken Lisse
 • Zondag 24 januari 19.30 Nieuw-Vennep: CrossPoint
 • Datum ?? 19.30 Badhoevedorp: Tyndale university in english (volgt nader)
 • Kerkdiensten / Oecumenische vieringen
 • Zondag 17 januari 10.00 Vijfhuizen: Verbondskerk

Voor meer informatie en/of extra materiaal kunt u contact opnemen met:

 • Rineke Weij, rinekeweij@gmail.com , 06 81543148