1. Alle kerkdiensten zijn per direct alleen online bij te wonen. De enige personen die tijdens een kerkdienst aanwezig mogen zijn, zijn: de predikant, de eerste ouderling, de organist, de koster(s) en beamer- en kerkTV team. De diaken en tweede ouderling worden geacht thuis te blijven. Dit geldt voor alle diensten, dus ook kerst-, oudjaar- en Top2000-dienst. (Organisatie van Top2000 mag uiteraard aanwezig zijn bij deze dienst)
 2. Bij uitvaarten mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Hierin wijken wij af van de richtlijnen van PKN Nederland die tot maximaal 100 personen adviseren.
 3. Het kerstfeest van de basisschool wat gepland stond op komende vrijdag zal niet plaatsvinden. De basisschool heeft ons hier vandaag over geïnformeerd.
 4. Het Odense-huis mag doorgaan met haar activiteiten omdat dit belangrijke zorg voor een kwetsbare groep mensen betreft. Wel zal de organisatie van Odense-huis worden gevraagd geen onnodige activiteiten buiten ons kerkgebouw te organiseren en geen gasten uit te nodigen.
 5. Consultatiebureau, bloedprikken en voedselbank mogen doorgaan gezien het medische en/of noodzakelijke karakter van deze activiteiten.
 6. De organist mag blijven oefenen op het orgel in de kerkzaal, maar zal worden gevraagd eigen koffie en/of eten mee te nemen.
 7. Ingrid Schoenmaker kan het liturgisch bloemstuk eens per week aanpassen, maar zal worden gevraagd bewust een moment te kiezen dat het rustig is in de kerk.
 8. Filmcafé, breiclub en bibliotheek kunnen niet doorgaan.
 9. Er mogen geen nieuwe opnames gemaakt worden door de voorzanggroep. Dit was gepland voor komende zaterdag ter voorbereiding op de kerstdienst. Eerder (vóór vandaag) gemaakte opnames kunnen uiteraard opnieuw gebruikt worden tijdens diensten.
 10. Externe vergaderingen mogen niet doorgaan. In december stond één externe vergadering gepland; deze is in overleg met de huurder geannuleerd. Er zal contact gezocht worden met de personen die een vergaderzaal gehuurd hebben in januari.
 11. Schoonmaakactiviteiten moeten doorgaan. Het kerkgebouw wordt gebruikt en dus blijft regelmatig schoonmaken en ventileren van groot belang.
 12. Alle overige activiteiten, reeds geplande of nieuwe verzoeken, kunnen plaatsvinden indien het corona-team hier toestemming voor geeft. Verzoeken kunnen gestuurd worden aan John Peters, die het zal overleggen met het corona-team.
 13. Samen koffie drinken is een belangrijke, sociale pilaar in onze gemeente en laat onze gastvrijheid zien. Toch willen we een ieder op het hart drukken geen koffie te zetten en schenken, omdat dit het samenkomen van verschillende mensen versterkt en de veiligheid van iedereen in het geding brengt. Wanneer het noodzakelijk is dat vrijwilligers langere tijd in de kerk zijn, mag voor onze eigen vrijwilligers koffie geschonken worden. Het is absoluut niet de bedoeling dat koffie geschonken wordt aan vrijwilligers van huurders, gemeenteleden die binnen lopen (bijv. bij bloedprikken of voor de gezelligheid) of anderzijds mensen die niet strikt noodzakelijk in het gebouw hoeven te zijn.
 14. Als laatste een verzoek aan iedereen om zelf bewust na te denken of het echt noodzakelijk is dat hij/zij in de kerk is. Kom niet zomaar langs. Als je een sleutel hebt: open niet zomaar de kerk om even iets op te halen of te regelen.