Opnieuw vertellen

Opnieuw vertellen

Het CJO roept iedereen in Nederland op deze poster achter het raam te hangen en er elkaar en de volgende generatie over te vertellen. “Want herdenken doen we niet alleen om terug te kijken, maar ook om de herinnering levend te houden en het verhaal iedere keer opnieuw te vertellen”, aldus het CJO.

Dat dit initiatief mede tot stand komt vanuit de Raad van Kerken en het CMO geeft volgens het CJO aan “hoezeer we verbonden zijn in ons land. Niet alleen omdat vrijheid van godsdienst één van de vier basisvrijheden is die we vieren, maar ook omdat vrijheid in je eentje niets betekent. We zijn alleen vrij als we allemaal vrij zijn en elkaar respecteren.”