Kerkrichtlijnen rondom het coronavirus

Wij kregen verschillende vragen vanuit de gemeente hoe om te gaan met het coronavirus. Ook de landelijke kerk kreeg vragen. Het moderamen van onze protestantse gemeente vond het verstandig om het PKN beleid, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, over te nemen.

Bijeenkomsten zorgen ook voor gevaar en daar zijn deze richtlijnen voor bedoeld. In kort komen die voor onze gemeente hierop neer.

Handen schudden, vredeswens etc.: Gelet op het feit dat de overdracht van het virus vooral plaats vindt via de mond en de handen, is het verstandig om het handen schudden voorlopig achterwege te laten. Deze maatregel is mede ingegeven vanwege de ouderen in onze gemeente, en net als bij het griepvirus, is dit de meest risicovolle groep.

Het Avondmaal: Met betrekking tot het Avondmaal is het wellicht aan te raden om niet te drinken uit één gezamenlijke beker, maar een andere vorm te kiezen. 

Collecte: Het doorgeven van collectezakken vormt volgens het RIVM geen risico, omdat het virus zich niet verspreid via voorwerpen. 

Bezoekwerk: Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Als eerste blijft natuurlijk een goede persoonlijke hygiëne belangrijk. Indien er toch sprake is van een besmetting met het coronavirus, dan is het wijs, zolang het om de milde variant gaat en als er contact moet zijn, dit even te beperken tot de telefoon. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg.

Voor actuele informatie zie Richtlijnen Corona PKN