18 april: Naar het Corrie ten Boomhuis in Haarlem

18 april: Naar het Corrie ten Boomhuis in Haarlem

Op zaterdag 18 april gaan we met een groep mensen uit Rijsenhout naar het Corrie ten Boomhuis in Haarlem. Dit is het huis waar Corrie en haar familie de onderduikers verborg. De schuilplaats is nog altijd te bezichtigen. In een rondleiding van ongeveer een uur horen we wat de familie ten Boom bewoog om hun eigen leven in de waagschaal te zetten. Hun verzetsgroep heeft uiteindelijk 800 Joodse levens kunnen redden, maar de familie heeft er duur voor moeten betalen. Corries vader, zus en neef zijn in gevangenschap omgekomen.

U bent van harte uitgenodigd voor dit uitstapje naar Haarlem, dat door het consistorie wordt georganiseerd. U kunt u opgeven bij Marijke Gehrels: marijke.gehrels@live.nl of 06-227 322 62. Het kost twee euro vijftig per persoon. We zullen met verschillende auto’s vanuit Rijsenhout naar Haarlem rijden. We vertrekken om 10.30 uur bij de kerk.

page16image593766400

16

Bij het filmcafé zal de film De Schuilplaats vertoond worden rond deze tijd, de Amerikaanse film over Corrie ten Booms oorlogstijd. En tijdens de 4 mei herdenking zal Jannie van Rijn een lezing houden over het leven van Corrie ten Boom.

U hoort hierover meer in de komende kerkbladen.

Er is onlangs een glossy verschenen over Corrie ten Boom, de glossy Corrie. Deze is te koop bij alle christelijke boekwinkels en ook via het internet. Van harte aanbevolen!
Zie: https://webshop.corrietenboom.com/s/boeken/glossy-corrie/

page17image595783040

Marijke Gehrels