GELOOF HOOP & VERTROUWEN VOOR DE MENSEN VAN NU!

Tijdens een inspirerende dienst neemt Alain Verheij ons mee op reis naar een bijzondere persoon uit de Bijbel. In de preek wordt stilgestaan bij de verschillende generaties. Geloof door generaties heen. 

Wie is Alain Verheij? 

Alain Verheij (1989) is schrijver, journalist, blogger, dominee en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. In ‘God en ik’, schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu.

INSPIRATIE VOOR JONG EN OUD!

Komt u ook met uw hele familie/gezin?

Wij hopen dat de kerkzaal stiekem te klein is!

Na afloop van de dienst is het mogelijk om in gesprek te gaan met Alain en zijn boek ‘God en ik’ aan te schaffen. 

GRAAG TOT ZIENS OP ZONDAG 29 SEPTEMBER OM 10.00!

Nélise, Marianne en Conjo