6 oktober 10.00 uur: FF zingen: een goed verhaal over dierendag

Zondag 6 oktober 10.00 uur, Ontmoetingskerk Rijsenhout

m.m.v. Crosspoint o.l.v. Frank Baggerman

Op 4 oktober is het dierendag. Het is ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legenden met dieren kon praten. Dierendag is gekoppeld aan de feestdag van Sint Franciscus, de dertiende-eeuwse heilige die als een groot dierenvriend wordt gezien. Franciscus’ houding tegenover dieren komt mooi naar voren in het onderstaande citaat dat aan hem wordt toegeschreven: “Alle schepselen op aarde voelen als wij, streven naar geluk als wij…God wenst dat wij de dieren bijstaan wanneer ze hulp nodig hebben…We hebben een hogere opdracht ze van dienst te zijn wanneer ze ons nodig hebben … Mensen die enig schepsel Gods uitsluiten van hun compassie en medelijden zullen op soortgelijke wijze handelen tegenover hun medemensen.”