Gemeenteavond: save the date! 19 juni 18:00 uur

  • Gemeenteavond: save the date!
    Op woensdag 19 juni a.s. zal er een gemeenteavond worden gehouden waarin de financiële stukken over 2018 en de begroting 2019 zullen worden gepresenteerd. De Kerkenraad heeft besloten om deze gemeenteavond te starten met een gezamenlijke maaltijd (start 18.00 uur) met aansluitend de gemeenteavond. Wilt u deze gemeenteavond inclusief maaltijd bijwonen? Dan kunt u zich opgeven bij de scriba!