Dorpsfeestdienst 2019! “Waar het hart vol van is…”

“Waar het hart vol van is…”

Dorpsfeestdienst, zondag 9 juni 2019, 10.00 uur, Ontmoetingskerk.

De koffie staat klaar vanaf 9.00 uur!

Het is weer bijna zover, het Rijsenhoutse dorpsfeest komt eraan en die willen we zoals inmiddels al een goede en vertrouwde traditie is geworden, openen met een oecumenische dienst verzorgd door de R.K. gemeenschap, de NGK en de PKN. De feesttent is inmiddels al weer een paar jaar verruild voor de Ontmoetingskerk in het hart van Rijsenhout. In de kerk is ruimte voor al die mensen waar we graag op rekenen. Voor velen is deze gezamenlijke dienst een hoogtepunt in het jaar en zeker een moment om naar uit te zien en mee te beleven! Een plek, waar je elkaar als dorpsgenoten tegenkomt om gedachten, woord en gesprek te delen met elkaar. 

Het thema waar we ons in willen verdiepen is dit jaar het raadselachtig klinkende: “Waar het hart vol van is…” Daar kun je alle kanten mee uit; het hart kan vol zijn van hele mooie, maar ook hele lelijke dingen. Ons wordt voorgehouden dat we vrij zijn om onze keuzes te maken in het leven. Als we ons laten leiden door de Geest van God en ons geweten, dan kan ons hart overlopen van liefde.., niet altijd even gemakkelijk, maar we hoeven het niet alleen te doen.

Fris op de ochtend beginnen we op zondag 9 juni a.s. om 10.00 uur, maar vanaf 09.00 uur bent u al welkom en staat er koffie voor u klaar.  

Muzikale medewerking wordt verleend door Reflection uit Wormerveer. En verder, u weet het al: we vragen u als entreebewijs iets mee te nemen. Evenals vorig jaar zullen in de betrokken kerken van tevoren kaartjes worden opgehangen die u uit kunt kiezen en mee kunt nemen, zodat u bij de boodschappen een paar dingen kunt kopen die meegaan met de pakketten van de voedselbank die iedere week in Rijsenhout worden uitgedeeld. Een vertrouwd en dankbaar idee. 

De opbrengst van de collecte gaat zoals gebruikelijk naar de Stille Armoede in ons dorp. 

Wij nodigen u, jullie van harte uit om gezamenlijk te kijken hoe wij Gods geest kunnen ervaren, ook als omsingeld dorp in een oprukkende wereld in ontwikkeling. Graag tot ziens op 9 juni a.s.!